Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vilhelmina kn, LATIKBERG 3:47 LATIKBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Latikbergs kyrka fr V.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LATIKBERGS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Vilhelmina

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LATIKBERG 3:47

Historik

Latikbergs kyrka i Vilhelmina uppfördes 1934 av ett lokalt arbetslag från orten efter ritningar av Karl Martin Westerberg. Önskemål om en kyrka i denna del av socknen framfördes redan på 1930-talet. Kyrkan har ett dominerande läge i ett skogsområde på avstånd från bebyggelse och är omgiven av en kyrkogård, skogsmark som efter hand tas i bruk för begravningar. Byggnadsmaterialet utgörs av trä. Kyrkan består av ett rektangulärt, enskeppigt långhus med invändigt smalare korparti i samma höjd som långhuset, en vidbyggd sakristia i norr samt torn i väster. Fasaderna är klädda med stående, vitmålad panel och det flacka sadeltaket är plåt...

Läs mer i eget fönster

Byn Latikberg ligger i skogslandet ca 2 mil öster om Vilhelmina. Ortnamnet kommer från samiskan och betyder ungefär ”Hjortronberget”. Byn grundades i slutet av 1700-talet och utvecklades under 1800-talet till en av socknens största byar. Önskemål om en egen kyrka i området fanns redan på 1830-talet, men Latikbergs gamla skola som tjänade som bönhus från slutet av 1800-talet fram till 1956 samt närheten till Vilhelmina gjorde måhända kyrkbygget mindre akut. I början av 1900-talet tog diskussionerna fart igen, en tomt för ändamålet skänktes och efter insamlad rikskollekt kunde kyrkan byggas 1934.

År 1934 - 1934 Nyanläggning
Kyrkan uppfördes i trä, efter ritningar av ark. Karl Martin Westerberg. Byggmästare Adolf Söderlind, Vilhelmina. Färgsättningen bestämdes av konstnären Torsten Nordberg, Stockholm.

Adolf Söderlind (Byggmästare)

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1940 - 1959 Nybyggnad
Förrådsbyggnad uppförd (flyttad till sin nuvarande plats 1980).
År 1946 - 1946 Nyanläggning - Inhägnad
Förslag till inhägnande av kyrkogården av Adolf Ahlenius, godkänt av Byggnadsstyrelsen.
År 1958 - 1958 Ändring - Begravningsplats
*Förslag till begravningsplatsens ordnande av ark. Kjell Wretling från 1957. *Förslag till bisättningsrum i kyrkan under koret av Wretling. Godkänt av Byggnadsstyrelsen.

Kjell Wretling (Arkitekt)

År 1980 - 1980 Nybyggnad
*Ekonomibyggnad uppförd norr om kyrkan. *Äldre förrådsbyggnad flyttad i vinkel mot den nya ekonomibyggnaden.