Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vilhelmina kn, KYRKAN 1 VILHELMINA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1030-11.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VILHELMINA KYRKA (akt.)
Västerbotten
Vilhelmina

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKAN 1

Historik

Vilhelmina kyrka är belägen på en höjd ovan samhället och kyrkstaden. Den uppfördes i nyklassisk stil 1835-1840 av bonden Erik Jonsson från Rissjön efter ritningar av Axel Almfelt. Byggnadsmaterialet utgörs av panelklätt trä med både exteriör och interiör indelade i fält. Kyrkan har kor och långhus i samma höjd och bredd, torn i väster och tillbyggd sakristia i norr. Dörren till sakristian är den ursprungliga dörren från Volgsjö kyrka, riven 1830 eftersom Vilhelmina kyrka skulle byggas en kilometer västerut. Den ursprungliga sakristian utgjordes av kyrkorummets östligaste parti.

Interiören täcks av ett tunnvalv. Bänkinredningen är ...

Läs mer i eget fönster

Den långsträckta tätorten Vilhelmina ligger naturskönt till på en sydostsluttning intill Volgsjön, som ingår i Ångermanälvens övre sjösystem. Samhället hette också Volgsjö fram till 1804, när orten ändrade namn till Vilhelmina efter den dåvarande drottningen. Det första nybygget upptogs 1776, men redan dessförinnan bodde det skogssamer vid sjön och det fanns en kyrklada, där präster från hemförsamlingen i Åsele, ca 7 mil söderut, stannade till och predikade i vid sina resor till fjällsamernas land längre upp i fjällen. För att främja kolonisationen och bättre tillgodose själavården i dessa avlägsna trakter bildades ett kapellag i Vo...

Läs mer i eget fönster
År 1836 - 1836 Nyanläggning
Kyrkan uppfördes av timmer, efter ritningar av ark. Axel Almfeldt, Stockholm. Byggmästare var Erik Jonsson från Rissjö, Åsele socken. Sakristian var från början avbalkad bakom koret i öster. Altarmålningen utfördes av målaren Marcus Jonsson Blomquist, Östernoret Åsele 1840 som även målade övrig dekoration i kyrkan. Predikstolen snidades av K. O. Vinberg och Johan Hansson. Kyrkklocka från 1753 omgjuten av Pehr Linderberg, Sundsvall 1828. En ny kyrkogård anlades samtidigt vid kyrkan.

Axel Almfeldt (Arkitekt)

Erik Jonsson, Rissjö Åsele (Byggmästare)

Johan Hansson (Obestämd yrkestillhörighet)

K O Vinberg (Konstnär - Bildhuggare)

Marcus Jonsson Blomquist (Konstnär)

Pehr Linderberg (Klockgjutare)

År 1900 - 1900 Nybyggnad
Likboden uppfördes.
År 1952 - 1952 Utvidgning - Begravningsplats
Förslag till kyrkogårdsutvidgning åt norr, av ark Kjell Wretling 1951, godkänt av Byggnadsstyrelsen (den s k Norra kyrkogården).
År 1960 - 1960 Ändring
*Redskapsbod på Nya kyrkogården upptimrad/ditflyttad? *Viss omläggning från grusgravar till gräsgravar tycks ha skett på den Nya kyrkogården.
År 1990 - 1990 Ändring - Begravningsplats
Beslut angående urngravfält på Vilhelmina kyrkogård.
År 1994 - 1994 Nyanläggning - Minneslund
Anläggande av minneslund på kyrkogårdens norra sida (Norra kyrkogården. Eva Henriksson, VAB, Umeå).
År 2000 - 2000 Ändring
Likboden/förrådet omgjort till stall med betonggolv och spiltplatser år 2000.