Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Umeå kn, HOLMÖN 21:1 HOLMÖNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Holmöns kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOLMÖNS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Umeå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HOLMÖN 21:1

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Holmöns kyrka är belägen på större ö inom ålderdomlig bybebyggelse. Holmöns första kyrka, Helena Elisabethkyrkan från 1802, är numera rekonstruerad och återuppförd 1958 påGammliaområdet inne i Umeå.

Holmöns nuvarande kyrka uppfördes 1891 efter ritningar av Fritz Eckert. Det är en långhuskyrka av trä med vidbyggd sakristia i norr och gaveltorn i söder. Kyrkan präglas av nygotik med inslag av nyklassicism. Till nygotiken hör främst s k snickarglädje i gavlarna och i det lilla vindskyddet ovanför huvudingången i väster. Koret täcks av ett tredingstak, likaså långhuset som även har öppen takstol. 19...

Läs mer i eget fönster

Holmöns kyrka ligger på Holmöarnas huvudö, ca 10 km från fastlandet och färjeläget i Norrfjärden, två mil norr om Umeå. Ön är till stora delar täkt av granskog, men också hävdade odlingsmarker, stenmurar och odlingsrösen förekommer. Bebyggelsen ligger på en långsträckt öppen ås, och ett 20-tal utskiftade gårdar i gamla gårdslägen finns längs byvägen. Kyrkan med tillhörande begravningsplats ligger i norra delen av byn och uppfördes år 1896. Holmöns första kyrka från 1802 stod på ett mer centralt läge inom jordbruksbyn. Den kallades Helena-Elisabeth och är numera rekonstruerad och åter-uppförd på Gammliaområdet i Umeå. En välbevarad p...

Läs mer i eget fönster
År 1891 - 1891 Nyanläggning
Kyrkan uppförd efter ritningar av ark. Fritz Eckert. Byggmästare Johan Ivarsson Edler. Holmön kan ha haft ett kapell redan under senmedeltiden vid den s k Öskärskyrkogården. Ett kapell uppfördes 1802, förvandlat till loge c a 1891 och sedan rekonstruerad på Gamlia i Umeå. Ett fiskekapell fanns även på Fjäderägg, uppfört 1729 av finska fiskare. Det var beläget vid klockargården. Ännu 1926 stod kapell kvar och beskrevs som ett ”fyrkantigt stockvirkeshus med några fattiga rester av träsniderier kring altarring och ingångsdörr…..numera endast tillhåll för ugglorna, Fjäderäggs stående vintergäster” (tidskriften Västerbotten 1926). Riven eller flyttad vid okänd tidpunkt?
År 1940 - 1940 Utvidgning - Begravningsplats
*Utvidgning av kyrkogården åt norr. Godkänt av Byggnadsstyrelsen. *Bogårdsmuren av sten anlagd. Tidigare avskiljd med häckar.
År 1971 - 1971 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogård samt anlägga stenmur och vägar, som beredskapsarbete. Den befintliga gråstensmuren som angränsade till utvidgningsområdet i öster, föreslogs rivas och återuppföras i den nya kyrkogårdsgränsen.
År 1982 - 1982 Nybyggnad
Klockstapel uppförd, klocka hämtad från Berguddens fyr (ark. Åke Lundberg, Umeå).

Åke Lundberg (Arkitekt)

År 1990 - 1990 Ändring - Begravningsplats
*Omläggning, delar av kyrkogården från grusgravar till gräs. Förnya vissa träd och häckar. Godkänt av Länsstyrelsen. *Anläggande av urnlund, minneslund och meditationsplats på kyrkogården. Godkänt av Länsstyrelsen.