Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Storuman kn, UMNÄS 1:46 UMNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Umnäs kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
UMNÄS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Storuman

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

UMNÄS 1:46

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Umnäs kyrka i Stensele socken är vackert belägen på ett näs vid sjön. Den uppfördes 1926 som kapell av byggmästaren P. Almaroth efter ritningar av Anders Roland. Samma ritningar ligger även till grund för Rolands Åskilje kyrka i samma socken, uppförd ungefär samtidigt.

Kyrkan i Umnäs är av trä och har rektangulärt, enskeppigt långhus, smalare rakavslutat kor i öster, tillbyggt på 1970-talet efter ritningar av Bengt Lidström, med vidbyggd sakristia i norr samt ett torn i väster från början ett lågt vapenhus men förhöjt till torn 1936. Fasaderna är klädda med vitmålad, ursprungligen rödfärgad panel...

Läs mer i eget fönster

Umnäs moderna historia börjar 1812, när den första insyningen skedde här, vid sjön Gratians södra strand. Gratian, som numera kallas för Umnässjön ingår i Umeälvens övre sjösystem. Med de långa avstånden till närmaste kyrka (ca 6 mil till Tärna och knappt 8 mil till hemkyrkan i Stensele) fanns det tankar om en egen kyrka redan 1832 när Zetterstedt passerade på sin resa genom Ume lappmarker. Trakten blev alltmer befolkad och från 1914 diskuterades livligt var kyrkan skulle byggas – i Umnäs, Slussfors eller Nordanås. Det blev Umnäs, och en insamling av medel i form av material och fria dagsverken påbörjades 1923.

År 1925 - 1926 Nyanläggning
Kyrkan uppförd efter ritningar av Kungliga byggnadsstyrelsens ark. Anders Roland från oktober 1924. Långhus kyrka, utan torn men med lägre vapenhus i sydväst .

Anders Roland (Arkitekt)

År 1929 - 1929 Nyanläggning - Begravningsplats
Fastställande av begravningsplats (ritningar av länsarkitekt Edvard Lundqvist). Länsstyrelsen ville emellertid att ett trästaket skulle uppföras istället för stenmur.

Edvard Lundqvist (Arkitekt)

År 1967 - 1967 Nybyggnad
Nytt bårhus, vilken skulle uppföras på den gamla likbodens ställe. Likboden flyttad och använd som redskapsbod.