Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Storuman kn, STRÖMSUND 1:24 STRÖMSUNDS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Strömsunds kapell 2002.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STRÖMSUNDS KAPELL (akt.)
Västerbotten
Storuman

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

STRÖMSUND 1:24

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET -Strömsunds kapell, ritat av byggmästaren P Almroth och uppfört av byggmästaren Henning Stenqvist, har karaktär av ett ordinärt trähus med sadeltak. I övervåningen är församlingsaktivieter inrymda.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1997. Kompletterat 2003.

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Strömsund kapell, som är byggt i trä, har yttermåtten 8,3 x 11 meter. Och har en inredd övervåning för församlingsaktiviteter. Sadeltaket är plåtklätt, fasadernas träpanel är målad i ljusgult. De rektangulära fönstren är spröjsade. Den fristående klockbocken har en åttkantig...

Läs mer i eget fönster

Strömsunds kapell byggdes 1936–37 och är därför tillräckligt gammal för att vara skyddad enligt Kulturminneslagen. Det var en kapellstiftelse bildad av strömsundsbor som uppförde byggnaden och ägde den fram till 1956, då fastigheten skänktes till Stensele församling. Kapellet ska ha ritats av byggmästaren P. Almroth och byggts av strömsundsbor under ledning av Henning Stenqvist från Glommersträsk. Ursprungligen fungerade byggnadens samlingssal även som skolsal, med lärarbostad på övervåningen.

Interiören har genomgått mindre förändringar genom åren. Vedeldningen upphörde en bit in på 1950-talet. Samlingsrummet och kapprummet måla...

Läs mer i eget fönster
År 1936 - 1937 Nyanläggning
Kapellet ritades av byggmästare P. Almroth. Ritningarna godkändes, men ett tillägg i form av ett kors över entrén tillfogades av Byggnadsstyrelsen. Byggmästare var Henning Stenkvist, Glommersträsk.

Henning Stenkvist (Byggmästare)

P Almroth (Arkitekt)

År 1976 - 1976 Ändring
*Klockstapelns konstruktion försvagad p g a elektrisk klockringning. Församlingen önskade till att börja med en ny klockstapel, ritad av ing. Håkan Larsson på ny plats intill kyrkan. Sedan inskickades förslag på förstärkning av den befintliga stapeln, vilket utfördes (möjligen delvis efter förslag från byggmästare Valter Larsson, Storuman från 1970. Förslaget gick ut på att sänka klockorna med 1,6 meter, förbättrad hållfasthet mellan strävor, stödben och fundament) *Förslag till parkeringsplats öster om kapellet i anslutning till dess entréer. RAÄ förespråkade att en alternativ placering skulle utses intill fastigheten belägna boden. En öppen gräsyta kunde istället bidra positivt till miljön runt kapellet. Församlingen övervägde sedan parkering norr om kapellet och öster om den befintliga klockstapeln.