Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sorsele kn, AMMARNÄS 1:1 AMMARNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1036-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
AMMARNÄS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Sorsele

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

AMMARNÄS 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Ammarnäs kapell är naturskönt beläget i en mindre tätort nära en större, välbevarad samisk kyrkstad med många byggnader. 1858 uppfördes här ett kapell, som revs 1910 i samband med att nuvarande kapellet uppfördes 1910-12 efter ritningar av Torben Grut av byggmästaren Karl August Eriksson från Bräskafors. Materialet från det äldre kapellet återanvändes. Byggnaden är en långhuskyrka med sakristia i öster och takryttare ovan västgaveln. Exteriören är rikt utformad, helt spånklädd och med nationalromantisk karaktär. Interiören är ljus och enkel och täcks av ett panelklätt vinklat tak.1953 ombyggdes kore...

Läs mer i eget fönster

Ammarnäs är den översta byn i Vindelälvens dalgång och ligger vid Gautsträsket, ca 90 km nordväst om Sorsele. Fram till början av 1800-talet fanns det uteslutande samisk befolkning i området. Det första kapellet uppfördes på 1670-talet i Gillesnuole, drygt tre mil nedströms Ammarnäs. Där firades gudstjänst två gånger per år under sommar-halvåret. Antalet nybyggare ökade dock stadigt i de lägre renbeteslanden, vilket tvingade samerna att förlägga sina sommarvisten högre upp i fjällen. Därför upplevdes avståndet till Gillesnuole för långt, vilket ledde till att man byggde ett nytt kapell i Ammarnäs (1858) medan en stor kyrka uppfördes...

Läs mer i eget fönster
År 1912 - 1912 Nyanläggning
Kyrkan uppfördes efter ritningar, från 1908, av ark. Torben Grut.

Torben Grut (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Ändring
Riksantikvarieämbetets skydd av kyrkstaden på Ammarnäs kyrkplats (husen fick därefter ej förändras, repareras, förses med värme, vatten, elektricitet utan Riksantikvarieämbetets samtycke).
År 1982 - 1982 Nybyggnad
Ekonomibyggnad på kyrkogården (VAB, Umeå).