Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skellefteå kn, KYRKAN 1 SANKT OLOVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sanktolovs kyrkaSkellefteå exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT OLOVS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Skellefteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

KYRKAN 1

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET -Skellefteå bildade egen stadsförsamling 1913. Från 1873 och fram till 1927, då S:t Olovs kyrka stod färdig, hölls gudstjänster i ett bönhus. S:t Olovs kyrka byggdes i stadens centrala del och står på en kyrkogård omgiven av en mur i natursten med stiglucka i kvadersten.

Kyrkan uppfördes 1925-27 efter ritningar av Knut Nordenskjöld och Gustaf Adolf Falk. Murarna är av natursten och tegel, putsat i grått. De formar en treskeppig hallkyrka med korta, breda och låga korsarmar nära det rakavslutade koret i öster, smalare än långhuset, en vidbyggd, snedställd sakristia intill korets nordmur och ett sidos...

Läs mer i eget fönster

Skellefteå stadsförsamling bildades 1913, genom utbrytning från landsförsamlingen. Efter långvariga meningsskiljaktigheter mellan staden och landsbygden i olika frågor innebar församlingsdelningen en slutgiltig och av stadsborna länge eftersträvad självständighet. Vid 1900-talets början var Skellefteå en liten men mycket expansiv stad, med en kraftigt stigande befolkningskurva. Tomterna i den gamla rutnätsplanen från stadens grundande 1845 började ta slut och stadsplanearkitekten Per Olof Hallman anlitades för att utarbeta en stadsplan för området längre österut. Planen var tydligt präglad av trädgårdsstadens idéer med oregelbundna ...

Läs mer i eget fönster
År 1915 - 1915 Nyanläggning
*Stadsförsamlingens kyrkogård invigd på Sunnanå. *Ett begravningskapell uppfördes på kyrkogården. Ritningar upprättade av arkitekt Viktor Åström.

Viktor Åström (Arkitekt)

År 1925 - 1927 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes på betonggrund av tegel med slammade väggar, efter ritningar av arkitekterna Knut Nordenskjöld och G. A. Falk från 1923, 1925 och 1926. Byggmästare var J. A. Johansson, Bureå (grundläggning av bröderna Boström, Morön. Murning av Lindgren & c:o, Skellefteå). Kyrkan placerades i öst-västlig riktning, men snedställdes något mot Nygatan. Tornet placerades i söder. Ett samtida förslag från 1923, av G. Holmdahl gestaltade en kyrka i rak axel mot Nygatan med tornet i väster.

Gustaf Adolf Falk (Arkitekt)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1948 - 1948 Utvidgning - Begravningsplats
Ca 1948 Sunnanå begravningsplats utvidgad, efter ritningar av arkitekt Knut Nordenskjöld, Stockholm.
År 1999 - 1999 Nybyggnad
Klockstapel uppförd på Sunnanå kyrkogård.