Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skellefteå kn, STORKÅGE 24:8 KÅGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kåge kyrka kyrkogård.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÅGE KYRKA (akt.)
Västerbotten
Skellefteå

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

STORKÅGE 24:8

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Kåge kyrka ungefär en mil norr om Skellefteå byggdes 1926 av byggmästaren J. B. Grönlund efter ritningar av Knut Nordenskjöld men har till det yttre prägel av barock och nyklassicism. Kyrkan är av trä och orienterad med ett rakavslutat kor i söder, smalare än långhuset, och med en vidbyggd sakristia intill korets östmur. I norr reser sig ett torn vars bottenplan fungerar som vapenhus. Både fasader och innerväggar är klädda med vitmålad panel. Långhuset har höga, segmentformade fönster och tegeltäckt, valmat sadeltak med svagt svängda fall. Koret har rundfönster och det i altarmuren har glasmålninga...

Läs mer i eget fönster

Samhället Kåge ligger inom en flack och öppen dalgångsbygd runt Kågeälven, ca 14 km norr om Skellefteå. Här finns bra förutsättningar för jordbruk men även goda hamnförhållanden, vilket tidigt gjorde Kåge till en viktig knutpunkt för handel. Under 1800-talet präglades Kåge av industrialisering, med bl.a. skeppsvarv, garverier och repslageri. Industrialiseringen och befolkningstillväxten fortsatte under 1900-talet och bebyggelsen i centrala Kåge förtätades och fick tätortskaraktär. Längs Storgatan (f.d. Kustlandsvägen) inrättades ett merkantilt centrum och här byggdes också kyrkan 1924–25. Detta skedde sedan Skellefteå landsförsamlin...

Läs mer i eget fönster
År 1924 - 1925 Nyanläggning
Kyrkan uppfördes i nord-sydlig riktning av resvirke (stolpverksstomme) efter ritningar av arkitekt Knut Nordenskjöld, Stockholm. Byggmästare Knut Simon Lundberg, Kåge. Invigning skedde den 6 januari 1926. Arkitekturen omnämnd som en 1700-tals pastisch. Taktegel från Heby. Korfönster ritat av konstnären Yngve Lundström. Altarskåp målat av dekorationsmålaren Åke Ahnlund, Skellefteå med motivet ”Jesus i Getzemane med knäböjande änglar” på altarskåpets sidostycken. Övrig dekorativ utsmyckning av Ahnlund. Orgel av Elias Alm, Norsjö. Ljuskronor och övrig armatur tillverkad av Nils M. Lövgren, Ursviken. Uppvärmning med lågtrycksånga. Altarringen var delvis klädd med rödbrun plysch. Färgsättningen inne i kyrkan gick i blått med lite röd anstrykning. Ett äldre förslag upprättades 1920 av arkitekten Nils Nordén, Umeå godkändes ej av Byggnadsstyrelsen då det ej anknöt till det norrländska landskapet. Därefter upprättades ett förslag av Fredrik Falkenberg, 1921 (putsad tegelkyrka). Detta förslag påminde mycket om ett förslag han upprättade till Kågedalens kyrka i Kusmark 1920.

Elias Alm (Orgelbyggare)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Knut Simon Lundberg (Byggmästare)

Yngve Lundström (Konstnär)

Åke Ahnlund (Konstnär - Dekormålare)

År 1934 - 1934 Nyanläggning - Begravningsplats
Anläggande av begravningsplats.