Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skellefteå kn, KALVTRÄSK 1:95 KALVTRÄSK KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kalvträsk kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KALVTRÄSK KYRKA (akt.)
Västerbotten
Skellefteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KALVTRÄSK 1:95

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Kalvträsk kyrka i Burträsk är vackert belägen i skogsbygd på en höjd med trädplanterad kyrkogård med utsikt över Kalvträsket. Byggnaden uppfördes som bönhus 1887-1889 efter ritningar av Gustaf Oscar Tundal, förvaltare på Robertsfors bruk, av byggmästare Gustaf Nilsson-Lundqvist. År 1896 ändrades benämningen till kapell. Det invigdes till kyrka efter en renovering 1913. Kalvträsk kyrka är den enda kända i landet med tolvkantig plan. Väggarna är av timmer med vidbyggd sakristia i öster samt ett västtorn med vapenhus och ursprungligen med tillplattad, fyrkantig kupol. Ytterväggarna kläddes med panel 18...

Läs mer i eget fönster

Kapellet uppfördes mellan åren 18871889 efter ritningar gjorda av förvaltaren vid Robertsfors bruk, Gustaf Oscar Tundal. Att just han ritade kapellet finner nog sin förklaring i att Robertsfors bruk vid den tiden allt mer ägnade sig åt sin sågverksrörelse, och de hade betydande intressen i den skogrika kalvträskbygden. Bolaget skänkte även pengar till kapellets uppförande. Tundal gav kapellet en tolvkantig form med ett indraget torn ovanpå ett sadeltaksförsett vapenhus i väster. Den utskjutande sakristian bakom koret i öster fanns inte på ritningen men tillkom vid byggandet. Det är svårt att veta om hans inspiration närmast kom frå...

Läs mer i eget fönster
År 1839 - 1839 Nyanläggning
Kyrkogård invigd?
År 1887 - 1889 Nyanläggning
Kyrkan (kapellet) uppfördes efter ritningar av förvaltaren vid Robertsfors bruk Gustaf Oscar Tundal 1886. Kyrkan uppfördes utan tillstånd och granskning av Överintendentsämbetet (Byggnadsstyrelsen).

Gustaf Oscar Tundal (Arkitekt)

År 1893 - 1893 Invigning
Begravningsplatsen iordningställd och invigd (enligt tidningsnotis i Skelleftebladet 1929 19/9, skall begravningsplatsen ha invigts redan 1839??).
År 1910 - 1910 Ändring
Kapellet överlämnat via gåvobrev till församlingen.
År 1930 - 1930 Nybyggnad
Begravningskapell uppfört efter ritningar av arkitekt Birger Dahlberg, Skellefteå.

Birger Dahlberg (Arkitekt)

År 1933 - 1933 Utvidgning - Begravningsplats
Begravningsplatsen indelad i gravfält. Förslag av distriktslantmätare Karl Lindeberg 1932.

Karl Lindeberg (Övrig)

År 1992 - 1992 Nybyggnad
Förrådsbyggnad uppförd på kyrkogården.
År 1998 - 1998 Ändring
*Garage/förrådsbyggnad uppförd på kyrkogården (ritning av Göran Wahlberg). *Rivning av mindre äldre förråd, nordväst om begravningskapellet, vilket saknade funktion.