Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nordmaling kn, RUNDVIK 47:4 RUNDVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Rundvikskyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RUNDVIKS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Nordmaling

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

RUNDVIK 47:4

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Rundviks kyrka är placerat på kyrkberget, med utsikt över samhället. Kyrkan är en rektangulär träbyggnad med lertegelklätt sadeltak. Koret är smalare och entrédelen något högre än långhuset. Fasaden är klädd med faluröd, stående träpanel. Fönstren är rundbågade och målade i vitt. Församlingsdelen är sammanbyggd med kyrkan. Klockbocken har lökformade spåntäckt huv.

Kyrkorummet är invändigt klätt med grålaserad board. Det vita taket, som också är täckt med board, är brutet, koret är femsidigt. De fasta bänkarna är placerade i två rader. Golvet är av trä.

Einar Forseth har målat altartavlan. Sin n...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan är uppförd 1931 av Nordmalings ångsåg AB, som donerade kyrkan till Nordmalings församling 1952.

År 1931 - 1931 Nyanläggning
Kyrkan uppförd i syd-nordlig riktning av trä efter ritningar av O. Lundgren från 1930. Kyrkan bekostad av Nordmalings ångsågs aktiebolag (familjen Wikström och disponenten Viktor Fr. Ernberg). Byggnadsstyrelsen ansåg att byggnadens kyrkliga karaktär skulle på ett bättre sätt utmärkas, efter det att kyrkan var uppförd. Ytterväggarna var reveterade med rappning, efter uppförandet.
År 1953 - 1954 Nybyggnad
Klockstapel uppförd efter gåva från Nordmalings ångsågs AB. Klocka från K. G. Bergholtz från 1947 (d v s det år klockstapeln började planeras).

K. G. Bergholtz (Orgelbyggeri)

År 1961 - 1961 Nybyggnad
Bårhus/bisättningsrum uppfört efter ritningar från VAB, Umeå.