Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nordmaling kn, NORRFORS 1:202 NORRFORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Norrforskyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRFORS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Nordmaling

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NORRFORS 1:202

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Norrfors kyrka är byggd i trä. Planen är rektangulär, med smalare kor och vapenhus. Fasaderna är klädda med ljust gråbrun träpanel. Långhuset täcks av ett sadeltak, klätt med lertegel. Västtornet kröns av en lökformad kupol med en korsförsedd spira.

Kyrkorummet har ett rikt profilerat, blålaserat trätak. Väggarna är klädda med ljust målad panel. Golvet är av trä. Två rundfönster släpper in ljus i koret. Orgelläktarens svängda räcke har marmorerade fält.

Altarskåpet är utfört av Gunnar Torhamn. Kyrkan är restaurerad av Erik Fant 1954 och Rolf Sixtensson 1988.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svensk...

Läs mer i eget fönster

Samhället Norrfors ligger vid Lögdeälven, ca 38 km nordväst om Nordmaling. Det upptogs som nybygge i början av 1800-talet men växte fram som ett stationssamhälle i samband med att stambanan byggdes omkring 1891. Med både järnvägsstation och flera lokalt betydande landsvägar som möttes blev Norrfors en knutpunkt som drog till sig folk och en samhällsbildning växte fram. Som mest fanns 300 invånare samt skola, träindustri, åkerier, hotell, konditorier och en mångfald hantverkare och affärer. Urbaniseringen har därefter fr.o.m. 1960-talet kontinuerligt minskat befolkningen.

Kyrkan uppfördes åren 19221923, i en tillbakablickande bla...

Läs mer i eget fönster
År 1922 - 1923 Nyanläggning
Kyrkan uppförd av trä efter ritningar av arkitekt Knut Nordenskjöld, Stockholm, från 1920

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1924 - 1924 Nyanläggning - Begravningsplats
Anläggande av kyrkogård.
År 1983 - 1983 Utvidgning - Begravningsplats
*Ändring och utvidgning av kyrkogården. Förslaget anslutet till byggnadsplaner fastställda 1949 och 1953. Ändringen inbegrep omdispositioner av gravkvarter inom gällande kyrkogårdsplan samt närmiljö vid församlingshemmet med bl a anordnande av parkeringsplatser. *Uppförande av ekonomibyggnad (bygglov 1979, uppförd 19801982).