Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Knivsta kn, HUSBY-LÅNGHUNDRA 10:1 HUSBY-LÅNGHUNDRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3748-014.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HUSBY-LÅNGHUNDRA KYRKA (akt.)
Uppsala
Knivsta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HUSBY-LÅNGHUNDRA 10:1

Historik

Husby - Långhundra kyrka ligger i gammal kulturbygd. Här fanns farbar vattenled mot Uppsala ännu under äldre medeltid. Mellan Gottröra och Husby - Långhundra är vattendelaren belägen, härifrån rinner åarna ned mot saltsjön.

Det är en långhuskyrka uppförd i gråsten, med sadeltak och vidbyggd sakristia i norr och vapenhus i söder. Invändigt är det en salkyrka, långhus med tre stjärnvälvda travéer och fullbrett kor täckt av ett senmedeltida stjärnvalv.

Det nuvarande långhusets västra del utgjorde långhus till den romanska kyrka, vars sakristia och absidförsedda kor revs då kyrkan byggdes ut omkring år 1500. Vapenhuset tillkom red...

Läs mer i eget fönster

Kyrkans planform och uppbyggnad är resultatet av flera om- och tillbyggnader under medeltiden och även senare. Den ursprungliga kyrkan byggdes på 1100-talet eller omkring år 1200 som en romansk kyrka med långhus och smalare kor, eventuellt försett med absid. De västra delarna av kyrkan är kvar sedan denna tid. Den ursprungliga kyrkan hade en sakristia av vilka grundmurarna är synliga väster om den nuvarande sakristian. Den första sakristian byggdes på 1300-talet eller i början av 1400-talet. År 1462 byggdes vapenhuset i söder. Byggnadsåret nämns på en inskrift på väggen i vapenhuset på sidan om porten till långhuset. Samtidigt välvd...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1200 Nyanläggning
Ca 1200 Uppförs som en romansk kyrka av gråsten med långhus och smalare, absidförsett kor.
År 1541 - 1541 Ändring
Storklockan gjuts.
År 1788 - 1788 Ändring
Trädkrans planteras på kyrkogården.
År 1798 - 1798 Ändring
Klockstapeln byggs om och kläs in med bräder.
År 1846 - 1847 Ändring
Nio träd planteras på kyrkogården.
År 1949 - 1949 Ändring - Begravningsplats
Arkitekt K. M. Westerberg upprättar ritningar till ny likbod och ny portal på kyrkogården (troligen avses stigluckan i öster).

K. M. Westerberg (Arkitekt)

År 1965 - 1965 Ändring
Länsstyrelsen i Stockholms län väcker fråga om landskapsbildsskydd enligt 122 § Byggnadslagen och 19 § Naturvårdslagen för området omkring kyrkan.
År 1976 - 1976 Ändring - Inhägnad, mur
Riksantikvarieämbetet ger Vägverket tillstånd att flytta del av kyrkogårdsmuren av trafiktekniska skäl
År 1988 - 1988 Nyanläggning - Minneslund
Länsstyrelsen ger tillstånd till anläggande av minneslund vid kyrkogårdens sydvästra hörn.
År 1994 - 1994 Ändring
Länsstyrelsen i Uppsala län ger tillstånd till byte av takmaterial på likboden från spån till falsad, skivtäckt plåt.