Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, HAGBY 11:1 HAGBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hagby kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAGBY KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HAGBY 11:1

Historik

Hagby kyrka består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, västtorn och en utbyggd sakristia på korets östra sida. Den putsade kyrkan har rundbågiga fönster och täcks av ett sadeltak. Tornet kröns av en huv med lanternin. Kyrkans två ingångar är belägna i väster och söder.

Den nuvarande kyrkan föregicks av en medeltida kyrka med komplicerad byggnadshistoria. När den gamla kyrkan grävdes ut 1935 i samband med en restaurering framkom att den äldsta kyrkan var en romansk kyrka med smalare kor och absid, ombyggd i flera etapper under medeltiden.

Den nuvarande kyrkan uppfördes 1838-40 efter en ritning upprättad 1821 av Axel...

Läs mer i eget fönster

Hagby kyrka är en nyklassicistisk byggnad uppförd 1838-40 efter ritningar från 1821 av Axel Armfelt. Renoveringar har utförts bl a 1935 och under mitten av 1980-talet. Kyrkan har endast genomgått relativt små förändringar sedan den uppfördes.

Kyrkogården karaktäriseras av strama geometriska former samtidigt som den har en ovanligt ålderdomlig prägel genom att många gravar från 1800-talet är bevarade, av dem flera grusgravar. Kyrkogården inramas av gråstensmurar som fick sin nuvarande utsträckning under 1800-talet. Inom samma period tillkommer grindar och grindstolpar i södra infarten. Grindstolparna är putsade samt plåttäckta oc...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1200 Nyanläggning
Omkr år 1200 En romansk gråstenskyrka byggs.
År 1977 - 1980 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmurarna läggs om som frivilligt arbete av sockenborna under semestertid.
År 1991 - 1991 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anläggs och ekonomibyggnaden i anslutning till minneslunden uppförs enligt förslag från arkitekt Helmut Wanderoy.

Helmut Wanderoy (Arkitekt)

År 1995 - 1995 Ändring
Trädbeståndet på kyrkogården förnyas.