Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, FARINGE 4:1 FARINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Faringe kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FARINGE KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

FARINGE 4:1

Historik

Den lilla kyrkan i Faringe är belägen på en stigning i terrängen vid en biväg mellan Uppsala och Hallstavik. Murarna är av natursten, putsade både utvändigt och invändigt. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med fullbrett, rakavslutat kor i öster, vidbyggd sakristia i norr och vapenhus i söder. Långhus och vapenhus har sadeltak medan sakristians tak är avvalmat. Takmaterialet är plåt. Ännu brukas den ursprungliga portalen i vapenhusets sydgavel. Fönsteröppningar från kyrkans tillkomsttid är bevarade i både öst- och västgaveln. Kyrkorummet uppfördes troligen omkring 1500. Vapenhuset tillfogades något senare. 1755 uppfördes en n...

Läs mer i eget fönster

Faringe kyrka byggdes först omkring år 1500 men den antas ha föregåtts av en äldre träkyrka. Socknen finns omnämnd redan i slutet av 1200-talet. Kyrkan byggdes som en rektangulär salkyrka med skalmurar i gråsten. Redan från början välvdes den med tre tegelribbvalv. Möjligen hade kyrkan en äldre sakristia som fanns kvar från en äldre träkyrka. Den nuvarande sakristian är byggd 1755 på den gamla sakristians grund. Vapenhuset i söder är byggt kort efter kyrkans färdigställande.

År 1200 - 1299 Nyanläggning
1200-t Sannolikt fanns en liten träkyrka i Faringe.
År 1668 - 1668 Nybyggnad
Klockstapeln uppförs norr om kyrkogården.
År 1821 - 1821 Rivning
Ny ingång till kyrkogården gjordes i söder och försågs med putsade tegelpelare. I samband med det revs den gamla stigluckan i söder.
År 1824 - 1824 Ändring
Klockstapeln byggdes om och kläddes in med panel och försågs med luckor.
År 1854 - 1854 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt väster. En medeltida stiglucka i väster omnämns 1793. Den revs senast i sambands med utvidgningen 1854.
År 1938 - 1938 Nybyggnad
Ett bårhus, ritat av Dag Melin, uppfördes i nordöstra hörnet av gamla kyrkogården.

Dag Melin (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Utvidgning - Begravningsplats
Församlingen får byggnadsstyrelsens tillstånd till att utöka kyrkogården mot norr.
År 1997 - 1997 Nyanläggning - Minneslund
Länsstyrelsen beviljar tillstånd för anläggande av minneslund, dränering samt urn- och kistgravsområden. Handlingar upprättade av Markkonsulter i Uppsala AB.