Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, DANMARK 12:1 DANMARKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Danmarks kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DANMARKS KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

DANMARK 12:1

Historik

Danmarks kyrka är belägen på en höjd 8 km sydöst om Uppsala och i centrum av gamla Svea rike, mellan Gamla Uppsala och Mora stenar. Under medeltiden hörde Danmarks församling till Uppsala domkapitels femte kanonikat. Den varmt röda medeltidskyrkan består av en enskeppigt långhus med ett tresidigt kor i öster och vidbyggd sakristia i norr med vitputsade blinderingar. I väster reser sig ett torn med spira. Byggnadskroppen är långsträckt och höga fönster är upptagna på långhusets sidor liksom i koret. Spiran och kyrkans sadeltak är plåtklädda. Ingången är förlagd till tornets västmur. Kyrkan har utbyggts i flera omgångar. Den äldsta de...

Läs mer i eget fönster

Danmarks kyrka består av ett långhus och ett tresidigt avslutat kor i öster, ett torn i väster med hög spira samt en sakristia på korets norra sida. Kyrkan har stora, höga fönster. Västra delen av långhuset är den äldsta delen, byggd under tidigt 1300-tal. Tornet är byggt vid 1400-talets mitt. Östra delen av långhuset samt koret och sakristian är byggda omkring 1490. Rester av en äldre sakristia finns på kyrkans norra sida i form av en murpelare.

År 1300 - 1300 Nyanläggning
Kyrkan byggs
År 1637 - 1670 Ändring
1637-1670 Anteckningar om reparation av kyrka, klockstapel och kyrkogårdsmur.
År 1710 - 1710 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogården omgärdades av bogårdsmur med spåntak och stigluckor med träportar.
År 1825 - 1825 Ändring
Norra stigluckan revs när ingången till kyrkan togs upp genom tornet. Muren flyttades något längre västerut för att ge mer plats framför kyrkporten. Runda grindstolpar av tegel som kröntes med urnor av järn, fick pryda öppningen i muren. Järngrindar ritades av direktör Ridderbjelke i Vedyxa. Benhuset revs.
År 1832 - 1832 Ändring
Den södra ingången till kyrkogården gjordes på samma sätt som den västra, sedan stigluckan med stora rödmålade träportar hade rivits.
År 1860 - 1869 Utvidgning - Begravningsplats
1860-talet Kyrkogården utvidgades österut
År 1890 - 1890 Ändring
Storklockan göts om. Gamla klockstapeln öster om kyrkan tages ur funktion och klockorna monteras i kyrkans torn.
År 1947 - 1947 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades norrut. Norra kyrkogårdsdelen invigs. Kungliga byggnadsstyrelsen medgav att den 80 m långa muren revs mellan gamla och nya kyrkogården
År 1959 - 1959 Ändring - Begravningsplats
Ett större träkors ställs i nya kyrkogårdsdelens nordöstra hörn. Tillstånd att fälla 5 träd på kyrkogården
År 1984 - 1984 Nyanläggning - Minneslund
Ny minneslund inrättas med meditationsplats kring en natursten från Edeby.
År 1991 - 1991 Ändring - Inhägnad, mur
Tillstånd av länsstyrelsen att reparera muren längs kyrkogårdens östra sida, som skall läggas om med bef. material där grundläggningsförhållandena är bristfälliga och i övrigt justeras där rasrisk finns.