Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, DALBY 18:1 DALBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DALBY KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

DALBY 18:1

Historik

Dalby kyrka är vackert belägen på en udde i sjön Ekoln söder om Uppsala. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett smalare kor i öster och vidbyggd sakristia i norr. De vitputsade murarna är av natursten förutom koret som är av tegel och de står under ett sadeltak belagt med skiffer i vitt och grått som bildar ett effektfullt mönster. Taknocken pryds av två takryttare i tegel med kopparklädda spiror. Huvudingången är förlagd till sydmuren där även en medeltida korportal är bevarad. Ett vapenhus, kanske senmedeltida, har stått utanför huvudingången. De äldsta partierna är från 1200-talet och då byggdes här en kyrka med ett ko...

Läs mer i eget fönster

Dalby kyrkas historia har kantats av problem med stabiliteten i murverken och har genomgått upprepade ombyggnader, reparationer och medföljande omgestaltningar. De mest genomgripande har gjorts 1659, 1846, 1902 och 1959. Kyrkans äldsta parti är långhusets norra vägg som härstammar från den ursprungliga kyrkans, sannolikt uppförd på 1200-talet. Interiört syns en tydlig gräns mot senare murverk. På 1300-talet breddades och förlängdes kyrkan och tillkom nuvarande sakristia. 1659 lät Knut Posse på Hammarskog bekosta tillbyggnaden av det nuvarande koret i öster. Under koret finns det Posseska gravvalvet murat i gråsten. Posse bekostade ä...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nyanläggning
Den första stenkyrkan byggs. Av denna finns delar av norra väggen kvar, gränslinjen är tydligt synlig.
År 1660 - 1664 Nybyggnad
Klockstapeln byggs, bekostad av Posse.
År 1737 - 1737 Åsknedslag
Klockstapeln hade brandskadats i ett åskväder 1721. 1737 reparerades den.
År 1845 - 1845 Rivning
I kyrkogårdsmuren revs stigluckorna.
År 2004 - 2004 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund inrättades söder om kyrkan