Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, BÖRJE 2:1 BÖRJE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f0000420

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÖRJE KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Börje kyrka ligger strax väster om Uppsala i närheten av Librobäcken, som mynnar i Fyrisån. Kyrkan är uppförd av vitputsad gråsten och står under ett spåntäckt sadeltak. Själva kyrkorummet uppfördes under något av decennierna kring år 1300 och består av ett rektangulärt långhus med ett lägre och smalare, rakavslutat kor i öster. Sakristian vid korets nordmur är troligen byggd samtidigt. Senare, men kanske också före 1350, byggdes ett vapenhus intill långhusets sydmur. Här återfinns rikt profilerade tegelportaler, den ena i vapenhusets gavel, den andra mellan vapenhus och långhus. Två ursprungliga fönsteröppningar är bevarade, det li...

Läs mer i eget fönster