Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, BÄLINGE 2:1 BÄLINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bälinge kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÄLINGE KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BÄLINGE 2:1

Historik

Bälinge kyrka ligger i en jordbruksbygd en dryg mil nordväst om Uppsala. Den är en av Upplands största och rikast utsmyckade kyrkor. Sedan 1200-talets slut och några var Bälinge församling prebende för ärkediakonen vid Uppsala domkyrka, och 1575-1922 för ärkebiskopen. Kyrkan har dessutom gynnats av donationer från stora gårdar, främst Kiplingeberg. Kyrkan består av ett rymligt rektangulärt enskeppigt långhus med två kvadratiska korsarmar, västtorn samt en stor sakristia i koret vinkel mot norra korsarmen. Tornet har en huv med lanternin. Ingången återfinns i tornets västmur. Murarna består av gråsten, putsad både utvändigt och invän...

Läs mer i eget fönster

Bälinge kyrka är en av de största sockenkyrkorna i Uppland. Den består av ett torn och ett långhus med stora kvadratiska korsarmar samt en sakristia. Kyrkan är ursprungligen uppförd på 1200-talet, men fick sitt nuvarande utseende på 1780-talet då den byggdes om till en klassicistisk korskyrka. Bakom den klassicistiska dräkten finns de medeltida murarna kvar i tornet och långhuset. Kyrkan förlängdes åt öster redan på 1300-talet och kom senare under medeltiden att förses med korsarmar och ett vapenhus. På 1400-talet försågs den med valv och med kalkmålningar.

Kyrkogården omges i väster och norr av en putsad, spåntäckt bogårdsmur. ...

Läs mer i eget fönster
År 1250 - 1300 Nyanläggning
Bälinge kyrka uppfördes med västtorn, långhus och smalare kor, sannolikt rakslutet. Kyrkan försågs med portaler i norr och söder med profilerade omfattningar i tegel.
År 1917 - Okänt Utvidgning - Begravningsplats
Efter 1917 Kyrkogården utvidgades åt öster.
År 1979 - 1979 Ändring - Inhägnad, mur
Omläggning av södra bogårdsmuren utfördes. Då påträffades en runsten samt delar av medeltida masverk i gamla muren.
År 1985 - 1985 Nyanläggning - Minneslund
Länsstyrelsen i Uppsala län gav tillstånd till anläggande av minneslund och renovering av kyrkogården, i enlighet med förslag upprättat av MK-konsulter, Uppsala.
År 1986 - 1986 Ändring
Den runsten som togs fram ur bogårdsmuren 1979 flyttas från en provisorisk uppställning på kyrkogården till en ny plats norr om kyrktornet.
År 2004 - 2004 Ändring - Begravningsplats
Länsstyrelsen i Uppsala län gav tillstånd till förändring av minneslunden.