Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, ERIKSBERG 9:18 ERIKSBERGSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Eriksbergskyrkan exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ERIKSBERGSKYRKAN (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ERIKSBERG 9:18

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Eriksbergskyrkan i Uppsala ligger i en sydlig utkant av centrala staden, nära både flerfamiljshus och grönområde. Kyrkan byggdes 1960 efter ritningar av Sten Hummel Gumaelius. Den utgör östra delen i ett huskomplex kring en fyrlängad gård vars övriga flyglar utgörs av församlingsbyggnader. Ett klocktorn reser sig i nordöstra hörnet. Kyrkorummet är en treskeppig sal med mycket smala sidoskepp, kor i söder och huvudingång i norr. De putsade murarna av lättbetong står under ett högt, brant sadeltak med plåt. Altarmuren har ett fönster med glasmålning av Jan Brazda. Sydingången för närmast till ett lit...

Läs mer i eget fönster

Eriksbergskyrkan invigdes 1960 och ritades på 1950-talet av arkitekten Sten Hummel-Gumaelius som en av Uppsala nya stadsdelskyrkor. Den ligger på en höjd intill Norbyvägen och anknyter med sin enkla rektangulära plan, sitt branta sadeltak och sin inre rymd till Upplands medeltida kyrkobyggande. Kyrkan är sammanbyggd med ett församlingshem som tillsammans med kyrkan omsluter en innergård. En klockstapel i betong med utpräglat modernistisk karaktär är placerad intill anläggningens hörn mot Eriksbergsvägen. Kyrkans branta tak reser sig högt över församlingshemmet som ligger i sluttningen ner mot Eriksbergsvägen. Församlingshemmet är by...

Läs mer i eget fönster
År 1954 - 1954 Nybyggnad
Arkitekten Sten Hummel Gumaelius deltog i en arkitekttävling om typritningar för småkyrkor. Hans tävlingsförslag förverkligades senare i Eriksbergskyrkan.

Sten Hummel-Gumaelius (Arkitekt)

År 1960 - 1960 Invigning
Kyrkan invigdes den 23 oktober av ärkebiskop Gunnar Hultgren. Kyrkan uppfördes efter ritningar av arkitekt SAR Sten Hummel Gumaelius. Byggnadsentreprenör var byggnadsfirman David Roos, Uppsala. Konstnärlig utsmyckning av Anna Lisa Odelqvist på Libraria (reliefbroderade kläden på predikstolen och altarbrun), Jan Brazda (altarfönster av målat glas), Ingrid Atterberg på Uppsala Ekeby (piscina i keramik).

Anna Lisa Odelqvist (Konstnär)

Ingrid Atterberg (Konstnär)

Jan Brazda (Konstnär - Glaskonstnär)

Sten Hummel-Gumaelius (Arkitekt)