Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, BLADÅKER 7:1 BLADÅKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bladåkers kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BLADÅKERS KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

BLADÅKER 7:1

Historik

Bladåkers senmedeltida kyrka är belägen i det inre av norra Uppland och ett par mil söder om Gimo. Det är känt att en kyrka fanns på orten redan 1316. Senmedeltidens kyrka är jämförelsevis liten. Den består av ett rektangulärt långhus med rak korvägg i öster samt en vidbyggd sakristia i norr och vapenhus i söder. Murarna är uppförda av gråsten, nu putsade. Tegel är använt i blinderingar i västgavelns och vapenhusets rösten samt i omfattningar till dörrar och fönster. Kyrkan täcks av starkt sluttande sadeltak, nu klädda med plåt, tidigare spån. Den tunnvälvda sakristian byggdes troligen på 1200-talet och utgör kyrkans äldsta del. För...

Läs mer i eget fönster

Bladåkers kyrka antas ha föregåtts av en äldre träkyrka på samma plats. Den nuvarande kyrkan är byggd under slutet av medeltiden, omkring år 1500. Den är uppförd som en rektangulär salkyrka med skalmurar i gråsten som har inslag av tegel i gavelröstena. Sakristian i norr har ansetts vara äldre och tros ursprungligen ha hört till en äldre träkyrka. Vapenhuset i söder är byggt strax efter kyrkans uppförande, i början av 1500-talet. Kyrkan välvdes redan från början med tegelribbvalv. Sakristian har ett ursprungligt tunnvalv.

År 1200 - 1299 Nyanläggning
Troligen har en träkyrka byggd på 1200-talet föregått Bladåkers nuvarande kyrka. Den tunnvälvda sakristian är äldre än stenkyrkan och måste ha hört till den äldre träkyrkan.
År 1748 - 1748 Nybyggnad
Klockstapeln byggs av en byggmästare från Hargs bruk.
År 1990 - 1990 Nyanläggning - Minneslund
Länsstyrelsen lämnar tillstånd till anläggande av minneslund på kyrkogården. Ritning för minneslunden gjordes av Lennart Lundquist, Landskapsarkitektkontor AB.
År 2003 - 2003 Ändring
Kyrkogårdsmuren repareras.