Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, BALINGSTA 7:2 BALINGSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BALINGSTA KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

BALINGSTA 7:2

Historik

Balingsta kyrka är belägen mellan Uppsala och Enköping och vid Sävaån relativt nära Mälaren. Murarna av gråsten formar en enskeppig salkyrka med något avsmalnande absidförsett kor. Intill korets nordmur står en sakristia och vid långhusets sydmur ett vapenhus. Tornet i väster har en överbyggnad i form av en lanternin med huv. Kyrkans sadeltak är täckt med spån. Balingsta kyrka påbörjades under romansk tid. De äldsta partierna består av långhuset och koret med absiden och är daterade till 1100-talets slut. Några få år senare, kanske bara något decennium, byggdes västtornet men var från början lägre än nu. Sakristian är troligen från ...

Läs mer i eget fönster