Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lycksele kn, ÖRTRÄSK 45:1 ÖRTRÄSK KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Örträskkyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖRTRÄSK KYRKA (akt.)
Västerbotten
Lycksele

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖRTRÄSK 45:1

Historik

Örträsk kyrka tillhör de bäst bevarade i nyklassisk stil i övre Norrland. Den ligger omgiven av skog i utkanten av en mindre tätort. Kyrkan uppfördes 1849 av samme byggmästare, Erik Jonsson, som byggt Vilhelmina kyrka och troligen efter samma ritningar som Axel Almfelt utfört till denna. Örträsk kyrka är en långhuskyrka av timmer, utvändigt klädd med pilasterindelad panel, torn i väster och tillbyggd sakristia i öster. Även interiören är panelklädd. Tunnvalvet är helt bemålat med skenperspektiviskt kassettmönster. Altarväggen pryds av ett arkitekturmåleri i skenperspektiv, troligen utfört av Karl Erik Holmström 1849. Det omramar alt...

Läs mer i eget fönster

Örträsk by ligger i kuperat skogs- och jordbrukslandskap omkring sjön Örträsket i Lappland, cirka 55 km sydost om centralorten Lycksele och 100 km nordväst om Umeå. Namnet Örträsk är taget efter sjön och ”ör” och betyder grovt grus eller sten. Byn är den äldsta i Lycksele lappmark och fick sitt första nybygge år 1678, bara några år efter Lappmarksplakatets införande. Då kom nybyggaren Johan Philipsson Hilduinen med familj vandrande från Kuusamo i Finland och upptog ett nybygge/lappskatteland där Örträsk hembygdsområde numera ligger. Han betraktas som grundare av Örträsk och stamfader för en stor del av befolkningen i södra Lappland....

Läs mer i eget fönster
År 1849 - 1849 Nyanläggning
Kyrkan uppförd efter ritningar av Axel Almfelt, Stockholm. Byggmästare Erik Jonsson från Rissjön, Åsele. Långhuskyrka med torn i väster och sakristia bakom koret i öster. Predikstol, altartavla och en offerkista skänkt från Lycksele församling. Den mindre kyrkklockan anskaffades 1849.

Axel Almfelt (Arkitekt)

År 1929 - 1929 Utvidgning - Begravningsplats
*Utvidgning av begravningsplats åt väster godkänt av länsstyrelsen. Förslag upprättat 1928 av Johan Öhrman.
År 1956 - 1956 Nybyggnad
Gravkapellet byggs efter Sörensens ritningar.
År 1972 - 1972 Ändring
*”Renovering” av kyrkogård efter förslag av trädgårdsmästare Holger Lithner, Lycksele. godkänt av landsantikvarien. I förslaget ingick bl a damm med perenna växter, plantering av tallar och buskar, gradänger. I äldre område omlades alla gravar från grus till gräs, nedre muren höjdes, gångar asfalterades, varje grav förseddes med huggen sten i varje hörn. Borttagande av träd och stubbar samt ny plantering. I nyare område asfalterades gångar samt ny plantering.

Holger Lithner (Trädgårdsmästare)

År 1990 - 1990 Nyanläggning - Minneslund
*Anläggande av minneslund mellan nya och gamla kyrkogården, enligt ritningar av Tore Svensson, Örträsk.