Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Dorotea kn, RISBÄCK 2:17 RISBÄCKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1028-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RISBÄCKS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Dorotea

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RISBÄCK 2:17

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET -Risbäcks kyrka i Dorotea har ett storslaget läge vid en sjö. Den uppfördes 1856-59 av byns tolv bönder och efter ritningar av länsmannen Eleazar Rhen. Kyrkan har ett rektangulärt långhus med kor i öster, långhus i samma bredd och höjd samt sakristia intill korets nordvägg. 1865 stod västtornet färdigt. Exteriören var ursprungligen rödfärgad med vita pilastrar. Kyrkan fick sin nuvarande klassicistiska prägel vid en ombyggnad 1922-25 efter ritningar av O Hökerberg. Arbetet omfattade främst ny panel både exteriört och interiört, ny takspån, nya fönster och dörrar; tunnvalvet byggdes om till ett plant ta...

Läs mer i eget fönster

År 1856 framlades vid en visitation i Dorotea församling önskemål från invånarna i fjällbyn Risbäck och kringliggande byar, om att bygga en kyrka i Risbäck, ca 73 km västnordväst om Dorotea. Den kom att uppföras åren 1858–59 av församlingens blott tolv bönder. Kyrkligt sett utgjorde Risbäck ursprungligen ett kapellag. Enligt Kungl. Maj:ts beslut den 3 maj 1901 bildades senare en kapellförsamling med Risbäck som centrum. 25 år senare ombildades den till en vanlig annexförsamling. Trots att byns invånarantal idag är litet finns fortfarande både affär och byskola.

Kyrkan är uppförd i nyklassicistisk stil, åren 18581859, efter ritni...

Läs mer i eget fönster
År 1858 - 1859 Nyanläggning
Kyrkan (kapellet) uppfördes av församlingens tolv bönder. Kyrkan ritades av kronolänsman Eleazar Rhen, Dorotea. Träkyrka av resvirke på stengrund. Taket täckt av spån. Enligt beskrivning från 1920 var kyrkan rödfärgad med vita pilastrar. Tornets panel var omålad, trossbotten saknades, ingen uppvärmning fanns. Innertaket var välvt. Inredningen bestod av dåliga och obekväma bänkar, enkel predikstol i empirestil, ett mycket enkelt altarbord med altarring samt en mindre orgel som stod i koret.
År 1932 - 1932 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av begravningsplats (förslag av J. L. Jonsson 1924, kompletterat av komminister Th. Möllerberg 1931).
År 1982 - Okänt Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av begravningsplatsen, med urnlund åt norr, omgärdad med trästaket. Rivande av rödmålad bod av trä, strax norr om bogårdsmuren. Uppförande av ekonomibyggnad, nordost om kyrkan.