Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bjurholm kn, BJURHOLM 4:3 M.FL. BJURHOLMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bjurholms kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJURHOLMS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Bjurholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJURHOLM 4:3

BJURHOLM 4:40

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Riven 1874. Bjurholms by anlades 1752. Tillsammans med ett tjugotal andra byar bildade den 1808 ett eget kapellag inom Nordmalings socken. 1815 blev Bjurholm eget pastorat. Ett kapell uppfördes här åren 1806-07 under ledning av bonden Olof Olofsson från Nyby (nuv. Vännäs). En utvidgning av socknen och ökande folkmängd ledde fram till uppförandet av en ny kyrka 1872-75, tätt intill den gamla kyrkan, som revs 1874. Den nya kyrkan förstördes i sin tur av brand 1932 och ersattes av en ny följande år.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulär långhuskyrka med kor i öster, tillbyggd sakristia i öster, västt...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - BJURHOLM

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: -, år 1900: 4229, år 1995: 2854

FÖRSAMLINGSHISTORIK - År 1808 kapellag utbrutet ur Nordmalings socken. Pastorat med Nordmaling till 1815, sedan dess eget pastorat.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen, som är landskapets nordligaste, omfattar stora skogsområden samt Öreälvens dalgång. Kyrkan ligger nedanför tätorten på gränsen mellan skog och odlingsmark ca 700 m öster om Öreälven. I närheten av kyrkan finns kyrkstugor.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: 1806-07 byggdes ett kapell med Olof Olsson som byggmästare. Rektangulär träkyrka med sakristia i öster och torn med lanternin i väster. Rödmå...

Läs mer i eget fönster

Det första nybygget i Bjurholm anlades 1759. Då var det ca fem mil till hemkyrkan i
Nordmaling genom delvis väglöst land. Allt eftersom befolkningen växte blev det alltmer angeläget med ett eget kapell. Tillsammans med ett antal andra byar bildade Bjurholm ett eget kapellag under Nordmaling 1808, och 1815 blev man eget pastorat. Det första kapellet uppfördes 1806–07. En utvidgning av socknen och ökande folk- mängd ledde fram till att kapellet revs och en ny större kyrka uppfördes 1872–75. Den kyrkan förstördes i sin tur av brand i samband med en restaurering 1932 och den nuvarande kyrkan uppfördes 1933–35. Planering för en kyrkstad...

Läs mer i eget fönster
År 1935 - 1935 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes av trä (resvirke) efter ritningar av arkitekt Kjell Wretling från 1933

Kjell Wretling (Arkitekt)

År 1961 - 1961 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården (arkitekt Åke Lundberg).

Åke Lundberg (Arkitekt)

År 1971 - 1971 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogård Ekonomibyggnad på kyrkogården.
År 1975 - 1976 Nybyggnad
Nytt gravkapell (Marcus kapellet), uppfört enligt förslag av Bengt Lidström, VAB, från 1974.

Bengt Lidström (Arkitekt)

År 1992 - 1992 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anlagd, enligt förslag av trädgårdstekniker Edmond Jonasson, Bjurholm. Tillbyggnad med garage och förråd på ekonomibyggnaden.