Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tierp kn, TIERP 1:2 NATHANAELSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Nathanaelskyrkan bårhus.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NATHANAELSKYRKAN (akt.), NATHANAELSKYRKA (akt.)
Uppsala
Tierp

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TIERP 1:2

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Nathanaelskyrkan i Tierp står på en trädbevuxen kulle i samhällets södra del. I väster nedanför höjden ligger en kyrkogård. Kyrkan byggdes 1933-34 efter ritningar av arkitekten L N Gramén. Den är uppkallad efter ärkebiskopen Nathan Söderblom, som vid ett tillfälle hållit en gudstjänst på platsen. De vitputsade murarna formar ett rektangulärt långhus under skiffertäckt sadeltak, ett smalare, rakavslutat kor i söder med sakristia intill östmuren samt ett högt torn i norr med lanternin, som betonar den nyklassiska exteriören. Huvudingången är förlagd till tornets nordmur i en stilren omfattning. Från v...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan är ritad av arkitekten Lars Nilsson Gramén. Den har en mycket traditionell karaktär. Många kyrkor uppförda på 1920- 30-talen anknyter i sin stil till äldre sockenkyrkor och Nathanelskyrkan är en av dem.

År 1918 - 1918 Nyanläggning
En stadsplan upprättades för Tierps köping av arkitekt Cyrillus Johansson. I planen är platsen för en ny kyrka angiven i köpingens södra del där Nathanaelskyrkan ett antal år senare kom att byggas.
År 1931 - 1931 Nybyggnad
Beslut fattades om att bygga kyrkan. Arkitekt Lars Nilsson Gramén fick i uppdrag att utföra ritningar till den nya kyrkan.

L. N. Gramén (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Ritning godkänd och bygglov
Ritningarna fastställdes av Kungl. maj:t.
År 1959 - 1959 Nybyggnad
Ett bårhus byggdes nordost om kyrkan. Förutvarande bisättningskällaren gjordes om till redskapsbod.
År 1972 - 1973 Nybyggnad
Raä yttrade sig över förslag till församlingshem upprättat av arkitekt Sven Jonsson, Uppsala. Församlingshemmet uppfördes 1972 eller -73.
År 1992 - 1992 Utvidgning - Begravningsplats
Länsstyrelsen i Uppsala län godkände förslag till utvidgning av kyrkogården upprättat av Lennart Lunqvist landskapsarkitektkontor AB, Uppsala.

Lennart Lundqvist (Landskapsarkitekt)

År 2000 - 2000 Ändring
Ett nytt plank byggdes mot kyrkogården intill ekonomigården.
År 2006 - 2006 Nyanläggning - Inhägnad, staket
Länsstyrelsen i Uppsala län godkände förslag att sätta upp smidesstaket vid kyrkogården i stället för den putsade mur som tillkom i början av 1990-talet. Arbetet är nu utfört. Staketet sträcker sig längs Ringgatan från gamla kyrkogårdsmuren till ekonomibyggnaden. Ursprungligen fanns där ett trästaket.
År 2006 - 2006 Ändring
Länsstyrelsen i Uppsala län gav tillstånd till borttagande av tallhäck mellan gamla och nya kyrkogården.