Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tierp kn, TOLFTA 1:1 TOLFTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Tolfta kyrka fr NO.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TOLFTA KYRKA (akt.)
Uppsala
Tierp

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TOLFTA 1:1

Historik

Tolfta kyrka ligger väl synlig på en kulle. Trakten är mycket rik på fornminnen.

Kyrkan är uppförd av gråsten. Det är en medeltida salkyrka med sakristia i norr och vapenhus i söder. Exteriören karaktäriseras av de vitputsade fasaderna och de brutna takfallen.

Långhus och sakristia har troligen uppförts i början av 1300- talet. Vapenhuset tillfogades vid 1400-talets slut, under samma period slogs kyrkans valv. Korets spetsbågiga fönster är ursprungligt och har kvar sin medeltida omfattning.

Kyrkans fasader rappades och vitlimmades 1736-37, möjligtvis även tidigare. Kyrkorummets väggmålningar, från omkring 1500, överströks 1802...

Läs mer i eget fönster

Tolfta kyrka än medeltida salkyrka med sakristia i norr, uppförd i gråsten med gavelspetsar samt fönster- och portomfattningar av tegel. Kyrkan är uppförd i början av 1300-talet. I söder ligger vapenhuset som uppfördes i slutet av 1400-talet.

År 1300 - 1329 Nyanläggning
Tolfta kyrka uppfördes under folkungatiden som en salkyrka i gråsten med ett rektangulärt långhus och en sakristia i norr.
År 1748 - 1748 Kulturhistorisk inventering
En teckning av kyrkan gjordes av Olof Grau. På bilden syns takryttaren och även två stigluckor i kyrkogårdsmuren samt klockstapeln
År 1962 - 1962 Utvidgning - Begravningsplats
Byggnadsstyrelsen godkände ett förslag till utvidgning av kyrkogården upprättat av arkitekt Carl-Eric Nohldén, Uppsala. I förslaget ingick även ett nytt ekonomihus söder om kyrkogården.
År 1991 - 1991 Ändring - Begravningsplats
Länsstyrelsen lämnade tillstånd till att ett antal grusgravar skulle gräsbesås. Gravarna är belägna närmast öster och söder om kyrkan.
År 2006 - 2006 Ändring
Ett antal träd vid kyrkogården togs ner eftersom de var angripna av röta. Avsikten är att återplantering ska ske.