Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nybro kn, OSKARS KYRKA 1:2 OSKARS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Oskars kyrkogård2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OSKARS KYRKA (akt.)
Kalmar
Nybro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

OSKARS KYRKA 1:2

Historik

Text saknas för närvarande

Eftersom det var långt mellan Mortorp och de byar som idag bildar Oskars socken byggdes ett
kapell i skogsbygden. Platsen kallades Mortorps kapell eller kapellskyrkan. År 1747 ansökte
kapellsbönderna och prästerskapet om att också få anlägga en kyrkogård i anslutning till
kapellet. Det beviljades med förbehållet att om kyrkogården lades på jord som tillhörde frälseeller
skattegårdar krävdes dessa jordägares samtycke. Uppgiften är hämtad ur Kunglig Majt:s
Regal på prästerskapets i Kalmar Stifts enskilda besvär från den 9 november 1747. En avskrift
av beslutet finns på Kalmar läns museum.
Var kyrkogården låg är inte känt men de...

Läs mer i eget fönster
År 1870 - 1870 Nyanläggning
Man vet inte om kyrkogården tillkom samtidigt som kyrkan, eller om den kyrkogård som tillhörde det tidigare kapellet låg på samma plats.