Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nybro kn, BÄCKEBO 9:1 BÄCKEBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bäckebo kyrkogård1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÄCKEBO KYRKA (akt.)
Kalmar
Nybro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BÄCKEBO 9:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Efter beslut 15 maj 1834 om nybyggnad uppfördes Bäckebo kyrka 1842-44 av J D Berglund som ersättning för ett träkapell från 1685. Approberad ritning följdes ej. Församlingen föredrog en mer sedvanlig kyrka. Kyrkan invigdes den 1 augusti 1847 av kontraktsprost Aron von Sydow.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt långhus med halvrunt kor i öster. Torn i väster och sakristia mitt på nordväggen. Två ingångar, en genom tornet samt en mitt på sydsidan. Planen överensstämmer ej med nedan nämnda ritningar. Murarna, uppförda av kluven marksten, Är spritputsade och avfärgade i en svagt gråaktig ton med sl...

Läs mer i eget fönster

När den första kyrkogården i Bäckebo socken anlades är inte känt. I kyrkoböckerna för Åby
socken står 1654 antecknat att capellförsamlingen fordom hade sin gravplats på kyrkogården
vid Åby kyrka. Det tyder på att en kyrkogård har funnits i Bäckebo åtminstone sedan tidigt
1600-tal. Hur denna kyrkogård var utformad vet vi idag ingenting om. Det gamla kapellet ska
ha legat ca 50 meter söder om dagens kyrka. Idag står en marmorgravvård i kvarter 2 som
enligt uppgift ska stå på platsen för kapellets altare. Den äldsta kyrkogården bör ha legat söder
om kapellet.
År 1844 stod den nya kyrkan i Bäckebo klar. Då påbörjades arbete med a...

Läs mer i eget fönster
År 1600 - 1699 Nyanläggning