Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vimmerby kn, KYRKOPLAN 1 VIMMERBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

2330-010.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VIMMERBY KYRKA (akt.), VIMMERBY KYRKOGÅRD (akt.)
Kalmar
Vimmerby

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKOPLAN 1

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

FÖRSAMLING 1995 - VIMMERBY

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 863, 1900: 2215, 1995: 9659

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Vimmerby landsförsamling införlivad 1965.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan har ett högt läge i stadsmiljö 250 m norr om järnvägen. Prästgården Näs, ligger någon km norr om staden. Pastorsexpedition finns inrymd i en äldre stadsgård intill kyrkan. Även församlingshem finns i anslutning. En separat begravningsplats ligger i stadens norra utkant. Socknen består av kuperad skogsbygd med odlingsmarken samlad kring Stångåns dalgång. Stadskärnan utgör ri...

Läs mer i eget fönster

Sockenbeskrivning
Staden Vimmerby växte fram där vägarna mellan Linköping – Kalmar och Eksjö – Västervik korsade varandra. Stångån var också historiskt sätt en viktig kommunikationsled. Vimmerby socken gränsar till Lönneberga, Hultsfred, Vena, Tuna, Frödinge och Södra Vi. Området ligger på gränsen till det småländska höglandet och är bitvis kuperat. Det finns arkeologiska fynd från både sten- och bronsålder men vanligast är fynd och lämningar från järnålder. I Vimmerby stad finns gravfältet Gästgivarhagen med omkring 300 gravar från järnåldern. Mycket talar för att Vimmerby varit en central plats under järnålder. Första gången namn...

Läs mer i eget fönster