Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vimmerby kn, RUMSKULLA 5:1 RUMSKULLA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Rumskulla kyrkog 050

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RUMSKULLA KYRKA (akt.), RUMSKULLA KYRKOGÅRD (akt.)
Kalmar
Vimmerby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Begravningsplats

RUMSKULLA 5:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - 1792 togs ett preliminärt beslut om att ersätta den medeltida träkyrkan med en ny stenkyrka. Ritning anskaffades och material började insamlas. Först 23 september 1832 togs dock det slutgiltiga beslutet om igångsättande och 1834-35 uppfördes den nya kyrkan av byggmästare Carl Robert Palmér, Skede, efter egna ritningar, som dock hade omarbetats något på ÖIÄ av Carl Broman. 1834 års kyrka är delvis belägen på samma plats som den äldre. Kyrkan invigdes 10 juni av biskop Johan Jakob Hedrén.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med altarnisch och halvrund sakristia i öster samt torn i väste...

Läs mer i eget fönster

Sockenbeskrivning
Rumskulla socken gränsar i norr och väster mot socknar i Östergötland och Jönköpings län samt i söder och öster mot Södra Vi och Pelarne i Kalmar län. Genom socknen rinner Stångån och Silverån. Tidigare tillhörde en del av socknen Ydre härad men sedan 1890 hör hela socknen till Sevede härad. Landskapet består företrädesvis av stenbunden skogsmark som är mycket kuperad. Mellan rullstensåsarna finns flera sjöar och vattendrag. Socknen har gjort sig känd för att ha gott om märkliga naturformationer som t.ex. Jättegrytan vid Berghult. Rumskulla är också känt för sin vackra skog. Efter riksdagsbeslut 1927 inrättades Kv...

Läs mer i eget fönster