Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vimmerby kn, FRÖDINGE 59:1 FRÖDINGE KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

2332-001.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRÖDINGE KYRKA (akt.), FRÖDINGE KYRKOGÅRD (akt.)
Kalmar
Vimmerby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Begravningsplats

FRÖDINGE 59:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - FRÖDINGE

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1332, 1900: 1905, 1995: 1085

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan har ett högt läge på terrasskant centralt i det kuperade samhället. Strax söder om kyrkan står en klockstapel från 1694, byggd av Lars Broddesson Höflin. Till kyrkomiljön hör prästgård, arrendebostad och ett nyare församlingshem. Samhället som präglas av mejeriindustrin omges av höga skogsklädda berg med insprängd, lägre liggande åkermark. Kyrkbyn ingår i större riksintresseområde. Frödinge ligger strax nordost om Vimmerby.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS...

Läs mer i eget fönster

Frödinge är en medeltida församling och nämns första gången i skrift 1370 som Ffrødhunga sokn. Socknen hade under medeltiden och 1500-talet samma omfattning som den nuvarande. Socknen gränsar till Locknevi och Djursdala i norr, Vimmerby och Tuna i väster och söder och Hjorted i öster. Inom socknen finns en större mängd småsjöar insprängda i den i övrigt dominerande skogsmarken. Socknen rymmer många spår av förhistoriska aktiviteter som exempelvis mindre gravfält från järnåldern. Även sockennamnet har ofta förknippats med förhistorien genom sammansättningen med guden Frö. Jord- och skogsbruk har långt fram i tiden varit dominerande n...

Läs mer i eget fönster