Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vimmerby kn, DJURSDALA 20:1 DJURSDALA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

2634-012.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DJURSDALA KYRKA (akt.), DJURSDALA KYRKOGÅRD (akt.)
Kalmar
Vimmerby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Begravningsplats

DJURSDALA 20:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - DJURSDALA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 849, 1900: 1058, 1995: 441

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen något avskilt på en hög terrasskant i byns norra del och har en vid utblick mot dalgången i norr. En klockstapel står strax söder om kyrkan (grunden lagd 1698). Till kyrkomiljön hör skola från senare delen av 1900-talet, församlingshem samt den forna fattigstugan (i privat ägo). Prästgården (i privat ägo) ligger en knapp km västerut i Lilla Vi. Socknen präglas av den småkuperade dalgången med odlingsmark samt de omgivande höga skogklädda bergen. Djursdala ligger ...

Läs mer i eget fönster

Sockenbeskrivning
Djursdala omnämns första gången i skrift år 1319 som Jurssdal. Socknen hade under medeltiden och 1500-talet samma omfattning som den nuvarande socknen med undantag av Flaka som överfördes till Södra Vi socken 1883. I norr gränsar socknen till Östergötlands län och i övriga väderstreck mot Locknevi, Frödinge och Södra Vi socknar i Kalmar län. Sjön Jutterns dalsänka med omgivande kullar och branter ger landskapet dess karaktäristiska utseende. De flesta kända fornlämningarna består av gravar från äldre och yngre järnåldern i form av ensamliggande eller i små grupper belägna rösen, stensättningar eller gravfält. Mång...

Läs mer i eget fönster