Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Torsås kn, STRÖMSBERG 1:20 STRÖMBERGS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STRÖMBERGS KAPELL (akt.), STRÖMSBERGS KAPELL (akt.)
Kalmar
Torsås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

STRÖMSBERG 1:20

Historik

Text saknas för närvarande

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet präglades Småland av industrialisering, befolkningsökning, folkomflyttningar och väckelserörelser. Jordbruksarealen ökade och ett visst välstånd uppstod bland bönderna. Skogsmarker exploaterades på grund av industrialiseringen och samtidigt byggdes järnvägsnäten ut. Decennierna kring sekelskiftet karaktäriseras av en av tidens stora folkrörelser; väckelsen. I norra Småland, med centrum i Jönköping, ledde den nyevangeliska väckelsen till att allt fler frikyrkliga samfund etablerades och många missionshus och frikyrkor uppfördes. Det ökade religiösa intresset innebar även välbesökta ...

Läs mer i eget fönster
År 1918 - 1918 Nyanläggning