Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Torsås kn, TORSÅS KYRKA 1:1 TORSÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Torsåskkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORSÅS KYRKA (akt.)
Kalmar
Torsås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TORSÅS KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Uppförd 1777-78 med utnyttjande av den medeltida kyrkans murar i sydväst. Redan 1762 upprättades en första ritning till nybyggnad med torn av fortifikationsmurmästaren Andreas Törnberg, som sedermera byggde kyrkan tillsammans med snickaren Sven? Lundgren i Vissefjärda. Ingen av de kvarvarande ritningarna har emellertid lagts till grund för den nya kyrkan. Den nuvarande sakristian tillkom 1897 och utvidgades 1957. Kyrkan invigdes 30 juli 1780 av biskop Carl Gustaf Schröder.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med rakt avslutat kor i öster. Sakristia tillbyggd på nordsidan. Den ursprungl...

Läs mer i eget fönster

Detaljuppgifter rörande kyrkogårdens historia är till vissa delar hämtade ur Folke Peterssons
beskrivning som finns i boken Kyrkor i Torsås från 1977. Här finns bl a
sockenstämmoprotokoll citerade. För övriga använda källor se källförteckning.
En kyrkogård bör ha funnits redan kring den medeltida kyrkan. Hur denna gestaltade sig är
inte känt. En avbildning av Frigelius från 1749 visar att kyrkan bestod av ett rektangulärt
långhus med brant sadeltak och att den hade tillbyggt vapenhus av trä mot väster samt
sakristia mot norr. Kyrkogården omgavs av en mur eller ett staket och en ingång i form av en
stiglucka eller ett luckskju...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning