Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Torsås kn, SÖDERÅKRA KYRKA 1:2 SÖDERÅKRA KYRKA (SOFIA MAGDALENA KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

Söderåkra kkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDERÅKRA KYRKA (SOFIA MAGDALENA KYRKA) (akt.), SÖDERÅKRA KYRKA (SOFIA MAGDALENA KYRKA) (akt.)
Kalmar
Torsås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SÖDERÅKRA KYRKA 1:2

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Uppförd 1794-95 som ersättning för en tornlös stenkyrka från 1571, vilken låg söder om den nuvarande kyrkan. Under den nu stående kyrkan kan rester finnas efter en medeltida kyrka. Beslut om nybyggnad togs 3 februari 1788. Den nya kyrkan uppfördes av murmästaren Nils Wahlqvist, Karlskrona och snickaren Sven Johan Lundgren, Långasjö. Kyrkans utformning är en kompromiss mellan olika ritningar, murmästarens intentioner och församlingens önskemål. Kyrkan invigdes 6 juni 1797 av dåvarande kyrkoherden Ludvig Mörner i Ljungby.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt långhus med smalare, närmast kvadratisk...

Läs mer i eget fönster

En kyrkogård fanns säkerligen redan kring medeltidskyrkan. Hur denna gestaltade sig är inte
känt. En ny kyrka uppfördes under 1500-och/eller 1600-talen, vilket säkert innebar
förändringar för kyrkogårdens del. De första avbildningarna av den kyrka som förgick den
nuvarande är teckningar utförda av Frigelius år 1749. På dessa avbildas den gamla tornlösa
kyrkan omgiven av en kyrkogårdsmur med stigluckor åt väster och söder samt med
klockstapel på den södra delen av kyrkogården. På den södra delen fanns ett benhus eller
bårhus utritat. I kyrkogårdens sydöstra hörn stod ett par små byggnader intill muren. En
trädkrans omgärdade k...

Läs mer i eget fönster