Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Torsås kn, GULLABO KYRKA 1:1 GULLABO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Gullabo kkg4.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GULLABO KYRKA (akt.)
Kalmar
Torsås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GULLABO KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Efter beslut om nybyggnad 1 juni 1802 uppförd 1804-05 som ersättning för ett träkapell från 1713. Som arkitekt stod Axel Almfelt. Invigd 1805.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulär plan med rakt avslutat kor med sakristia och två smårum bakom i öster. Huvudingång i väster samt separata ingångar till smårummen från öster. Uppförd i liggtimmer och klädd med stående panel med locklister. Väggarna är vitmålade, ursprungligen tjärade. Tegeltak.

EXTERIÖR - I princip har man följt Almfelts ritning från 1803. Ursprungsritningen avsåg dock ingen takryttare. Takfallet blev också mycket brantare. Likaså gjo...

Läs mer i eget fönster

Fram till år 1870 hörde Gullabo till Torsås församling och kyrkan gick under benämningen
Torsås kapell. Organisationen med en huvudkyrka och ett kapell i skogsbygden förekom även
på andra platser i södra Kalmar län. Exempel på andra f d kapell i skogsbygden är Bäckebo
och Oskars kyrkor. I oktober 1870 blev Gullabo annexförsamling till Torsås och fick en egen
präst. Prästgård och löneboställe skänktes till kyrkan av sockenbor. Den första prästen var
komminister Olof Sellström. Det var först i samband med att Gullabo blev egen församling
som kyrkogården anlades kring kyrkan. Innan dess hade de döda förts till Torsås för
begravn...

Läs mer i eget fönster