Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nybro kn, KRISTVALLA KYRKA 1:1 KRISTVALLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kristvalla kyrkogård1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KRISTVALLA KYRKA (akt.)
Kalmar
Nybro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KRISTVALLA KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Uppförd 1793-94 av byggmästaren Henrik Wermelin efter ritningar av Gustaf A Pfeffer som ersättning för Gunneboda kapell. Kyrkan invigdes den 17 maj 1795 av biskop Martin Wallenstråhle.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med kor och utbyggd sakristia i öster. Ingång genom tornet och mittportal på sydväggen. Ursprunglig mittportal på nordväggen är igenmurad och ersatt med ett fönster. Uppförd i gråsten, putsad och avfärgad i vitt. Själva kyrkobyggnaden är täckt med ett tegeltak, tornet med ett plåttak.

EXTERIÖR - Tidstypisk, nyklassicistisk exteriör. Lanterninen dock ombyggd 1851. Bygg...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Gunnabo kapell låg på den plats där Kristvalla kyrka i dag står. Det gör att de äldsta delar av
Kristvalla kyrkogård, öster och söder om kyrkan, har använts under mycket lång tid. Hur
kyrkogården såg ut i äldre tider finns få uppgifter om. Ursprungligen ska området ha varit
inhägnat av en timrad trävägg. I samband med att den nya kyrkan stod klar revs denna och
ersattes av en enkel gärdesgård. År 1818 lät kyrkoherde Carl Sabelström ersätta detta stängsel
med en vallmur av gråsten. I samband med renoveringen av kyrkan 1865 ska en materialbod
ha byggts. Var denna stod är inte känt. Vid samma tidpunkt föret...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning