Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mörbylånga kn, ÅS KYRKA 1:1 ÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ås.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅS KYRKA (akt.)
Kalmar
Mörbylånga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅS KYRKA 1:1

Historik

Ås kyrka, på Ölands sydligaste del, består av ett rektangulärt kyrkorum med kor i öster, torn i öster samt vindfång i väster och söder; ingång till kyrkorummet via dessa två "tamburer". Ås är Ölands enda bevarade östtornsskyrka, byggd på 1100-talet. På 1770-talet förlängdes kyrkan åt väster med cirka 8 meter. Tornet påbyggdes med en lanternin 1820. Det massiva tornet dominerar över de övriga sadeltäckta byggnadskropparna. Murarna genombryts av stickbågiga fönsteröppningar. Kyrkans inre täcks av ett trätunnvalv, tillkommet vid ombyggnaden på 1770-talet. Denna ombyggnad innebar att kyrkan förvandlades till en salkyrka, den äldsta beva...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
En kyrkogård bör ha funnits i och med att den första kyrkan uppfördes på platsen. Men hur
den sett ut vet vi inte. Den första uppgiften som vi träffat på vad det gäller Ås kyrkogård är
år1746 då klockstapeln omtalas. Klockstapeln var dock sannolikt äldre. Den skall ha stått
öster om kyrkan. År 1792 beslutade stämman att laga den gamla klockstapeln. Stapeln sägs ha
varit i funktion till år 1820. En solvisare skänktes år 1779 av kommissarie Olivelöf till kyrkan.
Var den finns idag är inte känt.

I början av 1800-talet omgavs kyrkogården av en hög och skyddande kyrkogårdsmur, vilken
hade en stiglucka i sy...

Läs mer i eget fönster
År 1700 - 1799 Nyanläggning - Begravningsplats
En kyrkogård bör ha funnits i och med att den första kyrkan uppfördes på platsen. Men hur den sett ut vet vi inte. Den första uppgiften som vi träffat på vad det gäller Ås kyrkogård är år 1746 då klockstapeln omtalas. Klockstapeln var dock sannolikt äldre. Den skall ha stått öster om kyrkan.