Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tierp kn, ÖSTERLÖVSTA 3:1 ÖSTERLÖVSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Österlövsta kyrka De Geerska koret.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTERLÖVSTA KYRKA (akt.)
Uppsala
Tierp

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖSTERLÖVSTA 3:1

Historik

Österlövsta kyrka ligger i ett öppet odlingslandskap cirka 5 km nordväst om Lövstabruk. 200 meter sydost om den nuvarande kyrkan har påträffats rester av en träkyrka med sakristia av tegel.

Kyrkobyggnaden är uppförd av tegel och består av ett rektangulärt långhus med fullbrett kor, sakristia i norr och vapenhus i söder. Öster om koret är tillfogat ett gravkor i barockstil. Gavlarna, som pryds av rika medeltida tegelblinderingar, har en mycket karaktäristisk vågformad kontur.

Kyrkan invigdes 1451, långhus med kor. Sakristia och vapenhus tillkom senare men kan, enligt målningsinskrift, antas ha stått färdiga 1468. Gravkoret uppför...

Läs mer i eget fönster

Österlövsta kyrka är en senmedeltida salkyrka som stod färdig år 1451. Den har sakristia i norr och vapenhus i söder. Sakristia och vapenhus är byggda några tiotal år efter att salkyrkan stod färdig. Kyrkan brändes 1719 när ryska trupper härjade den svenska östkusten. Kyrkan skadades svårt, bl a yttertak och korets valv rasade in. På 1720-talet påbörjades återuppbyggnaden som till stora delar bekostades av Charles de Geer på Lövsta bruk. Återuppbyggnaden förändrade kyrkans exteriör obetydligt men blev interiört desto mer genomgripande. Exteriört tillkom på 1730-talet de Geerska gravkoret på östra gaveln. Kyrkan har i övrigt behållit...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nyanläggning
En träkyrka byggs 200 m sydöst om nuvarande kyrka.
År 1451 - 1451 Invigning
Österlövsta kyrka invigs. Kyrkan omfattade nuvarande långhus och kor.
År 1675 - 1675 Nybyggnad
Södra stigluckan byggs.
År 1692 - 1692 Nybyggnad
Västra stigluckan byggs.
År 1719 - 1719 Brand
Kyrkan liksom klockstapeln och prästgården bränns i rysshärjningarna. All inredning förstördes liksom tak och takkonstruktion samt stora partier av valv och murar. Vapenhus och sakristia klarade sig relativt oskadda.
År 1723 - 1723 Nybyggnad
Klockstapeln står färdig
År 1726 - 1726 Återinvigning
Kyrkan återinvigs.
År 1735 - 1735 Ändring
Ytterligare ett gravkor uppfördes för direktören Lars Svebilius. Koret var beläget vid kyrkans västra gavel. Det revs 1869. Idag finns bevarat en sten och en minnestavla från gravkoret, placerade längs kyrkans västra vägg. Samma år förstoras kyrkogården åt öster.
År 1940 - 1940 Ändring
Reparation av klockstapeln utfördes. Rötskadade partier byttes och på tre sidor byttes spånbeläggningen.
År 1988 - 1988 Nybyggnad
Ett nytt bisättningshus byggs vid västra kyrkogårdsmuren.
År 2001 - 2001 Ändring
Klockstapeln renoveras. Rötskador lagas. Plåttak och andra detaljer byts. Klockstpeln återfår äldre färgsättning med rödfärg, vita detaljer och tjära.