Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mörbylånga kn, VENTLINGE KYRKA 1:1 VENTLINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ventlinge1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VENTLINGE KYRKA (akt.)
Kalmar
Mörbylånga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VENTLINGE KYRKA 1:1

Historik

Ventlinge kyrka, nära Ölands sydspets, på sluttningen av västra landborgen, består av ett rektangulärt kyrkorum med kor och utbyggd sakristia i öster och torn, av samma bredd som långhuset, i väster. Långhuset från 1100-talet kvarstår till största delen. Till detta fogades, helt på egen grund, tornet omkring 1200; ett försvarstorn med välvda rum, murtrappor, vändtrappa och kastschakt. 1812 omvandlades kyrkan till den nuvarande salkyrkan; det ursprungliga absidkoret revs, långhuset förlängdes österut och en sakristia fogades till östgaveln. Något senare byggdes tornets övre del om och kröntes med en lanternin, och mot slutet av 1800-...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Hällkistor, sannolikt samtida med kyrkans äldsta tid, har påträffats på kyrkogården. De är
orienterade i öst-västlig riktning och har framförallt hittats på norra sidan.

Två medeltida gravmonument har funnits på kyrkogården. den ena är en häll 1200-talet som
troligen är gjord av Håkan Tanna, Gärdslösamästaren. Den hittades 1950 av Manne Hofrén
och skulle passa för en gravtumba enligt Boström. Den andra resten av ett monument är en
kalkskiva som enligt Boström troligen är från slutat av 1200-talet eller början av 1300-talet.
Den fanns i sakristians östgavel och var dold under putsen fram till 1950.

P...

Läs mer i eget fönster
År 1000 - 1299 Nyanläggning - Begravningsplats
Hällkistor, sannolikt samtida med kyrkans äldsta tid, har påträffats på kyrkogården. De är orienterade i öst-västlig riktning och har framförallt hittats på norra sidan. Två medeltida gravmonument har funnits på kyrkogården. den ena är en häll 1200-talet som troligen är gjord av Håkan Tanna, Gärdslösamästaren. Den hittades 1950 av Manne Hofrén och skulle passa för en gravtumba enligt Boström. Den andra resten av ett monument är en kalkskiva som enligt Boström troligen är från slutat av 1200-talet eller början av 1300-talet. Den fanns i sakristians östgavel och var dold under putsen fram till 1950.