Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tierp kn, VÄSTLAND 3:30 VÄSTLANDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Västlands kyrka fr NO.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTLANDS KYRKA (akt.)
Uppsala
Tierp

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTLAND 3:30

Historik

Västlands kyrka består av treskeppigt långhus med inbyggt, smalare kor med utvändig halvrund avslutning samt västtorn. På grund av att man ville lägga kyrkan på en liten ås är koret orienterat mot söder i stället för mot öster. Långhuset täcks av ett sadeltak, tornet avslutas upptill med en huv med lanternin och spira.

Kyrkan började byggas i mitten av 1850-talet och stod klar 1862. Den föregicks av en medeltida tegelkyrka några hundra meter i nordlig riktning. Ritningarna till den nuvarande kykan upprättades av länsbyggmästaren C. A. Setterberg i Gävle, kopierade efter J. F. Åboms ritningar till Hamrånge kyrka i Gästrikland. Sett...

Läs mer i eget fönster

Västlands kyrka är en av Upplands största landsbygdskyrkor, byggd 1855-62. Kyrkan byggdes i övergången mellan klassicism och nystilsepok, och har drag av båda perioderna. Upphovsman var J F Åbom, som var sin tids mest anlitade kyrkoarkitekt.

År 1300 - 1329 Nyanläggning
Gamla kyrkan byggs.
År 1747 - 1747 Nybyggnad
En ny klockstapel byggs vid gamla kyrkan.
År 1847 - 1847 Ändring
Länsbyggmästare Carl Axel Setterberg i Gävle bearbetar arkitekten J F Åboms ritningar till Hamrånge kyrka, och gör en ansökan till Överintendentsämbetet om byggande av ny kyrka i Västland.
År 1855 - 1855 Nybyggnad
Omkring 1855. Den nya kyrkan börjar byggas. Bänkar och predikstol nytillverkas. Kyrkan rymmer 1000 personer.
År 1855 - 1855 Rivning
Gamla kyrkan rivs. Orgeln flyttas till nya kyrkan. Klockstapeln rivs, och klockorna flyttas till det färdiga tornet. Dopfunten kommer på avvägar.
År 1862 - 1862 Invigning
Nya kyrkan invigs. Kring kyrkogården löper ett staket av gjutjärn.
År 1877 - 1877 Nybyggnad
Kyrkskolan byggs vid Kyrkbacken, norr om kyrkan.
År 1920 - 1939 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas mot söder, som ett beredskapsjobb.
År 1920 - 1939 Nybyggnad
Antagligen är det nu som ett bisättningsrum byggs i kyrkogårdens terrassmur mot landsvägen. Altare i svart marmor, väggar och tak vitkalkade.
År 1939 - 1945 Ändring
På gamla kyrkogården sker vandalisering: gravvårdar av metall säljs som skrot.
År 1970 - 1970 Ändring
Kyrkskolan tas i bruk som församlingshem.
År 1970 - 1989 Nybyggnad
En liten klockstapel med en klocka sätts upp framför församlingshemmet.
År 1973 - 1973 Utvidgning - Begravningsplats
Östra kyrkogården invigs mellan kyrkan och ån. Den utgörs av gräsgravar. Trappa och murar är i kvartsit. Den äldre kyrkogården utvidgas eller görs om med några gräsgravskvarter. Kanske är det nu som ett ursprungligt staket av gjutjärn tas ned.
År 1976 - 1976 Ändring
Tillstånd ges till fällning av nio äldre träd mellan västra kyrkogårdsmuren och landsvägen.
År 1980 - 1989 Ändring - Begravningsplats
På kyrkogårdens äldre del (norr om kyrkan) läggs gångar med ölandssten. Bisättningsrummet mot landsvägen används inte längre.
År 1990 - 1990 Nyanläggning - Minneslund
Kyrkogården utvidgas söder om Östra kyrkogården. Kistgravfält och minneslund tillkommer.
År 1993 - 1993 Ändring - Begravningsplats
Häckar och grusytor tas bort i tre gravkvarter omedelbart söder om kyrkan.