Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tierp kn, TEGELSMORA 1:1 TEGELSMORA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TEGELSMORA KYRKA (akt.)
Uppsala
Tierp

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TEGELSMORA 1:1

Historik

Tegelsmora kyrka, belägen vid Telsmorasjön, räknas till en av de bäst bevarade landskyrkorna i Uppland från senmedeltiden. Den består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och vapenhus i söder. Vid kyrkan står en klockstapel från 1727.

Salkyrkan med ursprungliga stjärnvalv uppfördes troligen under 1400-talets andra hälft, eventuellt tillkom vapenhuset något senare. De blottade murarna är uppförda av natursten med tegel i bl.a. de ornerade gavelröstena. Samtliga yttertak utgörs av sadeltak. Ingång till kyrkan sker via vapenhuset i söder.

Den medeltida exteriören är mycket välbevarad. De förändringar som...

Läs mer i eget fönster

Tegelsmora kyrka är en av de bäst bevarade medeltid skyrkorna i Uppland. Den
hör till gruppen av tegelornerade gråstenskyrkor av vilka ett flertal finn s i norra
Uppland. Kyrkan är i sin helhet byggd under l400-talets andra hälft. Den består
av långhu s i östvästlig riktning, vapenhus i söder och sakristi a i norr . Möjligen
tillkom vapenhuset något senare.

År 1450 - 1500 Nyanläggning
Tegelsmora kyrka uppförs i gråsten med gavelrösten och portaler i tegel. Alla byggnadsdelar, långhus, kor, vapenhus och sakristia, uppförs i ett sammanhang, Kyrkan hade även en takryttare i trä mitt på långhustaket. Spår av takryttaren som revs 1859 syns fortfarande på vinden bland takstolarna.
År 1727 - 1727 Nybyggnad
Klockstapeln byggdes
År 1908 - 1908 Utvidgning - Begravningsplats
Skedde en kyrkogårdsutvidgning.
År 1957 - 1957 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas efter ritningar av arkitekt Martin Westberg.

Martin Westberg (Arkitekt)

År 1994 - 1994 Utvidgning - Begravningsplats
Tillstånd beviljades för utvidgning åt väster av kyrkogården.