Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mörbylånga kn, TORSLUNDA 4:48 TORSLUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORSLUNDA KYRKA (akt.)
Kalmar
Mörbylånga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TORSLUNDA 4:48

Historik

Torslunda kyrka består av ett rektangulärt kyrkorum med kor i öster, sakristia i norr och torn i väster. 1776 omvandlades den medeltida byggnaden till den nuvarande, enhetliga salkyrkan. I murarna ingår rester från åtskilliga byggnadsperioder; så nordmuren till ett långhus från 1100-talet med bevarad portal, yttermuren till ett rakslutet kor från 1200-talets andra hälft och i söder ett sidoskepp med gotisk portal från åren omkring 1300. Inget av klövsadelskyrkans två torn kvarstår; det nuvarande lanterninkrönta tornet uppfördes först 1819. Spetsbågiga fönsteröppningar genombryter murarna; ingångar till kyrkorummet i väster och på s...

Läs mer i eget fönster

1749
Kyrkogårdsmuren sågs över och lagades

1773
En ny klockstapel byggdes.

1819
Klockstapeln revs. En del av virket återanvändes till det nya tornet.

1961
Ett nytt bårhus invigdes, ritat av arkitekt Gösta Gerdsiö.

1968
En ny kyrkogård anlades norr om Norra Kyrkogatan. Ritningar till begravningsplats, kors av furu, vattenkar av kalksten och grind av ek upprättades av arkitekt Sven Boysen vid Kommunernas Konsultbyrå LBF i Kalmar.

1981
Församlingshemmets tillbyggnad invigdes. Arkitekt för tillbyggnaden var Ivar Petersson vid Byggkonsult BA Bengtson i Kalmar.

1982
Länsstyrelsen godkände församlingens förslag til...

Läs mer i eget fönster