Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mörbylånga kn, SMEDBY KYRKA 1:1 SMEDBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

smedby1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SMEDBY KYRKA (akt.)
Kalmar
Mörbylånga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SMEDBY KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Den nuvarande nyklassicistiska kyrkan byggdes 1851-53, norr om den plats där den medeltida föregångaren stått. Smedby kyrka är en salkyrka med smalare, rakt avslutat kor, utbyggd femsidig sakristia i öster samt torn i väster. Ingång till kyrkorummet i väster. Ursprungligen fanns även en ingång i söder. Denna murades igen 1952. I övrigt är exteriören i det närmaste oförändrad sedan byggnadstiden med lanterninkrönt torn och vitputsade murar genombrutna av rundbågiga fönsteröppningar. Vid samma tillfälle, 1952, undergick interiören en kraftig förändring, främst i och med korets ombyggnad. Ett tunnvalv...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
På en karta från 1641 finns både kyrkan med kyrkogården och prästgården utritad. Det finns
inga ingångar markerade men i det sydöstra hörnet är ett litet hack mot öster i muren.
På en avmätningshandling från 1735 finns kyrkogården avbildad. Den är rektangulär runt om
kyrkan och i det nordöstra hörnet liksom i det sydvästra är det markerat ingångar.

Frigelius tecknade kyrkan både från norr och söder 18 år senare, år 1753. Han har ritat en mur
som ser ut att vara av flera lager rektangulära stenar, troligen kalksten. I det sydvästra hörnet
har Frigelius av bildat ett porthus åt söder och en mindre ingång...

Läs mer i eget fönster
År 1600 - 1699 Nyanläggning - Begravningsplats
På en karta från 1641 finns både kyrkan med kyrkogården och prästgården utritad. Det finns inga ingångar markerade men i det sydöstra hörnet är ett litet hack mot öster i muren.
År 1700 - 1799 Ändring - Begravningsplats
På en avmätningshandling från 1735 finns kyrkogården avbildad. Den är rektangulär runt om kyrkan och i det nordöstra hörnet liksom i det sydvästra är det markerat ingångar. Frigelius tecknade kyrkan både från norr och söder 18 år senare, år 1753. Han har ritat en mur som ser ut att vara av flera lager rektangulära stenar, troligen kalksten. I det sydvästra hörnet har Frigelius av bildat ett porthus åt söder och en mindre ingång åt väster, in till prästgården. Även på den norra sidan har han ritat ett porthus troligen är det samma läge som den nuvarande ingången. På ytterligare en lantmäterikarta från 1786 har allén fram till ingången i det nordöstra hörnet tillkommit. I sydväst går en väg fram till ingången i det sydvästra hörnet. En tunnare mur skiljer kyrkogården från prästgården som nu utgörs av flera byggnader och liknar en kringbyggd gård.
År 1940 - 1999 Ändring - Park/Trädgård
På 1950-talet togs beslutet att så in de grusgångar som fanns på kyrkogården då folk tyckte det var jobbigt att gå på gruset och istället gick bredvid.Under de närmsta årtiondena, 1960- och 70- talen, gjordes ytterligare förändringar på kyrkogården. Då togs många omgärdningar bort och gravplanerna besåddes med gräs. År 1992 renoverades delar av kyrkogårdsmuren och renoveringen gjordes med den befintliga stenen. 2005 var det dags att reparera den västra muren. En gravkarta upprättades år 1993. Efter att detta gjordes har ytterligare häckar som då omgärdade gravplatserna tagits bort.
År 2006 - 2006 Nyanläggning - Minneslund
En minneslund anlades i den östra delen av kyrkogården i det öppna partiet sydöst om kyrkobyggnaden 2006.