Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mörbylånga kn, RESMO KYRKA 1:1 RESMO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

resmo1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RESMO KYRKA (akt.)
Kalmar
Mörbylånga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RESMO KYRKA 1:1

Historik

Resmo kyrka är belägen på västra landborgen intill Stora Alvaret, i en trakt rik på fornlämningar; bland dessa märks fyra ovanligt stora gånggrifter. Kyrkan består av ett långhus med smalare absidkor, sakristia i norr och torn i väster. Korets plan, liksom även sakristians, är något skev. Resmo är den bäst bevarade och kanske den äldsta av de kvarstående öländska medeltidskyrkorna. De äldsta delarna - absidkoret, långhuset, delar av västtornet - daterar sig från 1100-talets början eller förra hälft. Västtornet färdigställdes vid mitten av samma århundrade. Det östtorn, som omkring 1200 hade förvandlat kyrkan till en klövsadelskyrka,...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Mycket av följande historik grundar sig på Ragnhild Boströms bok om Resmo kyrka
En kyrkogård bör ha anlagts i och med att kyrkan uppfördes på platsen under 1000-talet. Men
inga spår förutom runstenarna av vilka några är gavelhällar till en så kallad Eskilstunakista,
finns från den äldsta tiden. Flera runstenar som tidigare stått på kyrkogården är idag borta. Ett
fåtal medeltida gravstenar finns ännu kvar. Bortförandet av gravstenar har troligen påbörjats
redan 1817.

Kyrkogården har numera en rektangulär form med den största utsträckningen norr om kyrkan.
Vid jämförelse med en uppmätning troligen från ...

Läs mer i eget fönster
År 1000 - 1099 Nyanläggning - Begravningsplats
En kyrkogård bör ha anlagts i och med att kyrkan uppfördes på platsen under 1000-talet. Men inga spår förutom runstenarna av vilka några är gavelhällar till en så kallad Eskilstunakista, finns från den äldsta tiden. Flera runstenar som tidigare stått på kyrkogården är idag borta. Ett fåtal medeltida gravstenar finns ännu kvar.