Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mörbylånga kn, BRÖTTORP 13:1 NORRA MÖCKLEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

möckelby1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRA MÖCKLEBY KYRKA (akt.)
Kalmar
Mörbylånga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BRÖTTORP 13:1

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Norra Möckleby kyrka består av ett rektangulärt kyrkorum med kor i öster, sakristia på nordsidan samt torn i väster. Av den ursprungliga klövsadelskyrkan kvarstår västtornet, ett försvarstorn från 1100-talets slut med portal från mitten av 1200-talet. Till tornet fogades salkyrkan 1824, då också tornet erhöll sin lanternin. Övriga tak är täckta med sadeltak. Ingångar i väst och på sydfasaden leder in i kyrkorummet. Ursprungligen fanns två symmetriskt placerade ingångar på sydsidan. Sedan 1923 är dock den östra ingången, som ledde till koret, ersatt med ett fönster. Det inre av kyrkan, upplyst av run...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Norra Möckleby kyrka och kyrkogård ligger mitt ibland förhistoriska gravfält på östra
landborgen. Troligen har det funnits betydligt fler gravar än de som idag är synliga men de
har med åren bortodlats. Gravfälten är från järnåldern och en del av gravarna kan med
säkerhet dateras till vikingatid. De förhistoriska lämningarna visar att platsen har en lång
historia som centrum i bygden. En stenkyrka började byggas i slutet av 1100-talet och kring
denna anlades en kyrkogård. I dag finns en gravvård från 1300-talet i kyrkans golv. Texten är
bortnött men hällen ska enligt en äldre avskrift av texten ha tillhö...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning - Begravningsplats
Norra Möckleby kyrka och kyrkogård ligger mitt ibland förhistoriska gravfält på östra landborgen. Troligen har det funnits betydligt fler gravar än de som idag är synliga men de har med åren bortodlats. Gravfälten är från järnåldern och en del av gravarna kan med säkerhet dateras till vikingatid. De förhistoriska lämningarna visar att platsen har en lång historia som centrum i bygden. En stenkyrka började byggas i slutet av 1100-talet och kring denna anlades en kyrkogård. I dag finns en gravvård från 1300-talet i kyrkans golv. Texten är bortnött men hällen ska enligt en äldre avskrift av texten ha tillhört Olof Rasta och hans hustru Christina. I äldre förteckningar nämns ytterligare tre hällar från 1300-talet men de är idag förstörda. Den medeltida kyrkogårdens utsträckning och utseende vet man inget om.