Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Håbo kn, ÖVERGRAN 6:15 ÖVERGRANS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND950821/060

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖVERGRANS KYRKA (akt.)
Uppsala
Håbo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖVERGRAN 6:15

Historik

Övergrans kyrka byggdes under slutet av 1100-talet som en romansk kyrka med långhus och smalare, troligen absidförsett, kor. Byggnadsmaterialet är gråsten. Något senare byggdes tornet i väster i romansk stil. Under andra hälften av 1200-talet revs det romanska koret. Kyrkan utvidgades österut och en sakristia byggdes norr om det nya koret. Sakristian välvdes med ett s.k. gratvalv av gotländsk typ som är sällsynt i Uppland. Kyrkorummet täcktes av trävalv. Fragment av kalkmålningar från denna period finns bevarade ovan kyrkvalven samt i valvbågen mellan långhuset och tornet. Under 1400-talets senare del välvdes kyrkan med tegelvalv so...

Läs mer i eget fönster
År 1170 - 1199 Nyanläggning
1100-talets slut, Övergrans kyrka uppförs som en romansk gråstenskyrka med långhus och smalare kor.
År 1628 - 1628 Nybyggnad
En klockstapel uppförs sydväst om kyrkan. Samma år byggdes en bogårdsmur med spåntäckt tak. Kyrkan fick en läktare.
År 1703 - 1703 Ändring
Två stigluckor i bogårdsmuren omnämns. De hade brädtak.
År 1717 - 1717 Plantering
40 träd planteras på kyrkogården.
År 1783 - 1788 Nyanläggning - Inhägnad, mur
En ny kyrkogårdsmur byggdes med kallmur av gråsten, utan tak. Stigluckorna från den gamla muren revs och ersattes av grindar.
År 1829 - 1829 Rivning
Klockstapeln revs. Nya grindstolpar, av putsat tegel, byggdes i västra ingången till kyrkogården.
År 1964 - 1964 Nybyggnad
Nya grindstolpar murades.
År 1999 - 1999 Nyanläggning - Minneslund
Länsstyrelsen lämnar tillstånd till anläggande av minneslund.