Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kalmar kn, HAGBY KYRKA 1:1 HAGBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

hagby1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAGBY KYRKA (akt.)
Kalmar
Kalmar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HAGBY KYRKA 1:1

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkogårdens historik
Hagby kyrkogård användes redan under medeltiden men hur kyrkogården såg ut då vet vi
mycket lite om. På 1660-talet revs mittornet och valven inne i kyrkan och delar av materialet
vräktes ut på kyrkogården och bildade en stor hög öster om koret. Denna hög togs bort först
1850 och användes då som fyllning innanför kyrkogårdsmuren. Tidigare hade kyrkogården
omgivits av en bogårdsmur som nu blev till en vallmur.

Den nuvarande klockstapeln uppfördes 1693 men det tycks ha funnits en klockstapel tidigare
på platsen. I en inventarieförteckning från 1597 står det ”två små klåckor hwardera om en
bismara mark. T...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning - Begravningsplats
Hagby kyrkogård användes redan under medeltiden men hur kyrkogården såg ut då vet vi mycket lite om.
År 1600 - 1995 Ändring
För kyrkogårdens historik frän 1600-talet fram till 1995 se anläggningens historik samt bifogad PDF.