Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kalmar kn, FÖRLÖSA KYRKA 1:1 FÖRLÖSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

förlösa1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FÖRLÖSA KYRKA (akt.)
Kalmar
Kalmar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FÖRLÖSA KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Uppförd 1855-59 som ersättning för en medeltida stenkyrka. Ritningarna, som upprättades av en byggmästare Nordström från Kalmar, blev på ÖIÄ omarbetade av Johan Fredrik Åbom. Som ledare för bygget omtalas en byggmästare Olander. Kyrkan invigd den 20 november 1858 av kontraktsprost Aron von Sydow.

PLAN OCH MATERIAL - rektangulärt kyrkorum med tresidig korabsid i öster. Sakristia i norr och torn i väster. Ingång genom tornet och mittportal på sydsidan. Separat ingång till sakristian. Murarna, uppförda i natursten och tegel, är spritputsade med slätputs på omfattningarna, listerna och hörnparti...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Förlösa kyrkogård torde vara från 1200-talet men hur kyrkogården gestaltade sig då vet vi
inget om. J Rhezelius avbildade kyrkan 1634, vilken är den första kända avbildningen. På
ritningen syns kyrkan och kyrkogården avbildade från söder. Runt om kyrkogården fanns en
gärdesgård uppförd. Söder om kyrkan på kyrkogården har han ritat små triangelformade
vårdar. I det nordvästra hörnet har Rhezelus avbildat en liten byggnad som ser ut att vara
uppförd i trä. Sannolikt är det de magasin som ersattes med en ny byggnad på 1700-talet. På
andra sidan kyrkan i det nordöstra hörnet är en klockstapel, en så kallad M...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nybyggnad
Förlösa kyrkogård torde vara från 1200-talet men hur kyrkogården gestaltade sig då vet vi inget om.
År 1600 - 1995 Ändring
För kyrkogårdens historik, se anläggningens historik samt bifogad PDF.