Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Håbo kn, KALMAR 2:1 KALMAR KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kalmar kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KALMAR KYRKA (akt.)
Uppsala
Håbo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KALMAR 2:1

Historik

Kalmar kyrka är belägen väster om Kalmarviken vid Mälaren.

Det är en medeltida västtornskyrka uppförd av gråsten. Långhuset har rektangulär plan, vidbyggd sakristia i norr. Tornet kröns av en låg, pyramidformad huv, långhus och sakristia täcks av sadeltak.

Kyrkans äldsta murar finns i långhusets västra travé, vilken utgjorde långhus i en liten, romansk kyrka från 1100-talets slutskede. Dopfuntens cuppan är från denna tid. Kyrkan förlängdes åt öster omkring 1300 och blev en salkyrka i gotisk stil. Då tillkom även sakristian. Under 1400-talets andra hälft slogs kyrkans valv, och kyrkorummets kalkmålningar utfördes av Albertus Pict...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan byggdes under romansk tid i slutet av 1100-talet. Till långhuset var då fogat ett smalare kor, eventuellt med absid. Omkring 1300 utvidgades kyrkan åt öster. Tillbyggnaden gjordes lika bred som det gamla långhuset och nästan dubbelt så lång. I söder gjordes en ingång till koret med spetsbågig tegelomfattning. I mitten av 1400-talet byggdes tornet och kyrkan välvdes. Korportalen sattes igen. Ett vapenhus uppfördes i söder. År 1485 målades kyrkan av Albertus Pictor.

År 1170 - 1199 Nyanläggning
Kalmar kyrka byggs som en liten, tornlös gråstenskyrka med smalare kor avslutat med en absid. Invändigt hade kyrkan plant trätak eller öppen takstol.
År 1622 - 1622 Ändring
En klockstapel omtalas i socknens räkenskaper.
År 1719 - 1719 Nybyggnad
En ny klockstapel byggdes.
År 1779 - 1779 Nyanläggning - Inhägnad, mur
En ny kallmurad kyrkogårdsmur uppförs.
År 1802 - 1802 Rivning
De två gamla stigluckorna i kyrkogårdsmuren rivs och ersätts med stolpar och grindar.
År 1971 - 1971 Utvidgning - Begravningsplats
Riksantikvarieämbetet ger tillstånd till utvidgning av kyrkogården i enlighet med ritning av Noark arkitektkontor, Uppsala.
År 1977 - 1977 Ändring - Inhägnad, mur
Bogårdsmuren läggs om.
År 2005 - 2005 Ändring - Inhägnad, mur
Stenmuren till kyrkogården läggs om.